LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Nybygg eller ombygging?

Ved ombygging eller nybygg kan bedriftshelsetjenesten være en god samarbeidspartner i hele prosessen.

Arbeidsmiljøloven § 4-4. definerer klare krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Ved ombygging eller nybygg kan bedriftshelsetjenesten være en god samarbeidspartner i hele prosessen, fra oppstart av planprosessen til ferdig bygg.

Vi kan bistå med:

  • Bistand ved nybygg eller ombygging
  • En samarbeidspartner for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  • Bred kompetanse på ulike arbeidsmiljøfaktorer som ergonomi, inneklima, støv og støy
  • Rådgivere som jobber for at prosjektet blir godkjent hos Arbeidstilsynet

Hos Forusakutten bedriftshelsetjeneste har vi god erfaring og bred kompetanse på å bistå bedrifter med nybygg eller ombygging. Vi jobber tverrfaglig for å sikre at de fysiske arbeidsmiljøforholdene blir fullt forsvarlig. Våre rådgivere kan bistå slik at prosjektet ditt blir godkjent hos Arbeidstilsynet.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon: 52 69 69 69

Åpen: man–fre, kl. 8–16

Vi kan bistå:

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 474 76 122

grethe@forusakutten.no

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Petter Underhaug Berntsen

Ergonom / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 482 13 338

petter@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer (gruppe- og individnivå), ergonomisk risikovurdering landbasert industri/offshore, overordnet risikovurdering, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsbistand, gruppeinstruktør, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Anne Beate Johansen

Anne Beate Johansen

Daglig Leder. Ergonom.

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 951 87 022

anne.beate@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor (Hons) i Fysioterapi, Univ. Teesside UK. Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Yrkeserfaring: Ledelse, ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, IA-rådgiver Nav Arbeidslivssenter, privatpraktiserende fysioterapeut Fysioterapi St. Olav, fysioterapeut Kettering General Hospital.

Faglig profil: Ledelse, risikovurdering landbasert industri /offshore, ergonomiske vurderinger gruppe- og individnivå, HMS-rådgiver, IA-rådgiver, sykefraværsbistand, systematisk HMS-arbeid, stressmestring, fysisk aktivitet, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.