Hopp direkte til innhold
Arkitekt og bygningsfolk jobber sammen
Foto: Shutterstock

Nybygg eller ombygging?

Ved ombygging eller nybygg kan bedriftshelsetjenesten være en god samarbeidspartner i hele prosessen.

Arbeidsmiljøloven § 4-4. definerer klare krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, inneklima, lysforhold, støy, stråling o.l. skal være fullt forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Ved ombygging eller nybygg kan bedriftshelsetjenesten være en god samarbeidspartner i hele prosessen, fra oppstart av planprosessen til ferdig bygg.

Vi kan bistå med:

  • Bistand ved nybygg eller ombygging
  • En samarbeidspartner for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø
  • Bred kompetanse på ulike arbeidsmiljøfaktorer som ergonomi, inneklima, støv og støy
  • Rådgivere som jobber for at prosjektet blir godkjent hos Arbeidstilsynet

Hos Forusakutten bedriftshelsetjeneste har vi god erfaring og bred kompetanse på å bistå bedrifter med nybygg eller ombygging. Vi jobber tverrfaglig for å sikre at de fysiske arbeidsmiljøforholdene blir fullt forsvarlig. Våre rådgivere kan bistå slik at prosjektet ditt blir godkjent hos Arbeidstilsynet.

Kontakt

Telefon

Telefon: 52 69 69 69
Åpen: man–fre: kl. 08.00 - 15.30

E-post

E-post:

Sted

Forusakutten, Trim Towers, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Sentral plassering like ved motorveien Sandnes / Forus. Gode parkeringsmuligheter, kun 10 km fra Sola flyplass, og 13 km fra Stavanger sentrum.

Vi kan bistå:

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
47 47 61 22

Utdanning: Cand.scient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS-rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Daglig Leder. Ergonom / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
482 13 338

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer (gruppe- og individnivå), ergonomisk risikovurdering landbasert industri/offshore, overordnet risikovurdering, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, sykefraværsbistand, gruppeinstruktør, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.