Hopp direkte til innhold

Ivaretagelse av psykisk helse på hjemmekontoret

Å jobbe er en stor del av livet. Hvordan vi har det på jobb og hvordan vi har det ellers i livet, går ofte hånd i hånd. Vi bruker en stor del av livene våre på arbeid, og hvordan vi har det på arbeidsplassen er derfor sentralt for vår psykiske helse. I TNS Gallup sin undersøkelse for Helsedirektoratet oppgir hele 96% at jobb er viktig for deres psykiske helse. Bare hjem og nær familie ble ansett som viktigere.

For mange ansatte vil det oppleves psykisk belastende å sitte på hjemmekontor over tid. Mørketid og sosial isolering kan bidra til å gjøre det ekstra utfordrende.

Hvordan sikre fellesskapsfølelse, tilhørighet og mestring i en digital arbeidshverdag?

Det er lovfestet i Arbeidsmiljøloven §4-3 at arbeidsgiver skal organisere og tilrettelegge arbeidet på en slik måte at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger.

Arbeidsgiver skal kartlegge arbeidsmiljøet og motvirke både fysiske og psykiske belastninger.

Forusakutten BHT har tilpasset tjenestene våre for å støtte våre kunder og deres ansatte på best mulig måte i den situasjonen vi befinner oss i nå. Vi får daglige henvendelser angående ivaretagelse av psykisk helse på hjemmekontoret under koronaisolasjon.

Vi har tilpasset tjenestene våre til å inkludere:

  • Koronapuls: medarbeiderundersøkelse som er tilpasset koronasituasjonen og som ser på medarbeidernes opplevelse rundt håndteringen av endringen/konsekvensen for den enkelte, relasjoner, støtte, trygghet og energi (engasjement vs. utmattelse).
  • Digitalt foredrag «Ivaretagelse av psykisk helse på hjemmekontoret», som inkluderer tema som selvledelse, forståelse av sunn psykisk helse, mestringsstrategier og konkrete verktøy for å etablere gode vaner på hjemmekontoret.

Visste du forresten at årets tema på verdensdagen for psykisk helse er: "Livet etter og under en pandemi. Følg opp!"

Kontakt oss gjerne for bistand til oppfølgingsarbeidet.

Kilder: Forusakutten BHT & Verdensdagen.no

Kontakt

Telefon

Telefon: 52 69 69 69
Åpen: man–fre: kl. 08.00 - 15.30

E-post

E-post:

Sted

Forusakutten, Trim Towers, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Sentral plassering like ved motorveien Sandnes / Forus. Gode parkeringsmuligheter, kun 10 km fra Sola flyplass, og 13 km fra Stavanger sentrum.