Hopp direkte til innhold
Hjemmekontor
Foto: Shutterstock

Psykososialt arbeidsmiljø på hjemmekontoret

Å jobbe på hjemmekontor oppleves forskjellig. Se våre tips for gode arbeidsvaner på hjemmekontoret.

Fordeler kan være å jobbe i stillhet uten forstyrrelser, ha eget kontor, kort vei til jobb som kan gi roligere morgen, mer fleksibel jobbhverdag samt mer fritid. Kan også gi økt digital kompetanse og økt kreativitet mht. nye arbeidsformer.

Ulemper kan være forstyrrelser av familiemedlemmer i arbeidet, manglende sosial kontakt med arbeidsmiljøet, følelse av å "være alene" og vanskelig å skille fritid / arbeidstid. Kan medføre en følelse av "å ikke produsere" like mye i arbeidet, søvnforstyrrelse, isolering, depresjon og lavere terskel for bruk av rusmidler.

Hva bedriftshelsetjenesten kan bistå med

  • Bidra med kurs i bedrifter (redusert antall personer) eller digitalt kurs via Teams / Zoom på temaer innen "det gode arbeidsmiljøet", arbeidsglede, regulering av følelser, relasjoner og kommunikasjon ved omstilling.
  • Bistå med støttesamtaler til ansatte eller 1-til-1 konsultasjon (iht. gjeldende smittevernsråd) ved BHT-sykepleier / lege. Kan også gjennomføres digitalt vie Confrere. Psykologtime hvis mer omfattende.
  • Bistå med støttesamtaler til leder i temaer som fjern-ledelse og psykososialt arbeidsmiljø på hjemmekontoret. 

Tips for gode arbeidsvaner på hjemmekontoret

  1. Sett opp en plan for dagen
  2. Avklar med leder ift. leveranser på hjemmekontoret — og juster forventingene
  3. Ha jevnlig kontakt med leder for nødvendig oppfølging av arbeidet
  4. Kaffemøter med kollegaer via Teams / telefon
  5. Ta initiativ til å opprette kontakt med kollegaer og samarbeidspartnere. Ring i stedet for å sende e-post
  6. Ledere anbefales tett oppfølging av sine medarbeidere

Kontakt

Telefon

Telefon: 52 69 69 69
Åpen: man–fre: kl. 08.00 - 15.30

E-post

E-post:

Sted

Forusakutten, Trim Towers, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Sentral plassering like ved motorveien Sandnes / Forus. Gode parkeringsmuligheter, kun 10 km fra Sola flyplass, og 13 km fra Stavanger sentrum.

Vi kan bistå:

Inger Levang

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 865

Utdanning: Risikoanalyse. HMS-ledelse. Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
HMS koordinator.
Sykepleie, spesialisthelsetjeneste, avd. for lungesykdom, og Medisinsk observasjonspost for hjertesyke.

Faglig profil: HMS-rådgiver, risikovurderinger / ROS-analyse, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseovervåking, kurs- og foredragsholder.

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
476 97 866

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.

Marte Bøe

Psykolog. Spesialist i klinisk psykologi (assosiert)
Forusakutten

Utdannet psykolog i 2002, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi. Fordypning i organisasjonspsykologi.

Arbeider med privatpersoner fra barn til voksen, med spørsmål knyttet til jobb og helse f. eks. som jobbpsykolog med fokus på stresshåndtering, utbrenthet, jobb-familie-balanse, lederutvikling og arbeidsmiljø.

Hennes spisskompetanse og faglige engasjement ligger spesielt i et fokus på endring og utvikling hos mennesker og å koble dette opp mot de ulike rollene som klientene hennes har, det være seg leder, forelder eller elev, som hos barn og unge.