Hopp direkte til innhold

Smittevernsråd - håndhygiene og hanskebruk

Vi i Forusakutten bedriftshelsetjeneste er opptatt av forebyggende smittevern.

  1. Det viktigste rådet er god håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, alternativt benytte sprit-basert hånddesinfeksjon.
  2. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender – da bør håndvask utføres først.
  3. Det er viktig med bevisst bruk av hansker. Bruker du hansker? Ingen hansker beskytter mot alt, og ingen hansker er ugjennomtrengelige.
  4. Husk å vaske hendene før og etter hanskebruk.

Se FHIs video av hvordan hansker tas av og på for å unngå smitte:

Folkehelseinstituttet: Hvordan ta på og av engangshansker - Håndhygiene

Husk også renhold på arbeidsplassen, eksempelvis arbeidsbord, tastatur og håndtak. Unngå å ta deg til ansiktet, unngå håndhilsning og hold minst 1 meters avstand til kollegaer. Hold deg hjemme dersom du er syk. Husk risikovurdering av smitterisiko på arbeidsplassen.

Vi kan bistå med:

  1. Risikovurdering av smittevern knyttet til arbeidsoppgaver og risikogrupper.
  2. Rådgivning ved smittevernsutstyr: hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller mv.
  3. Rådgivning for å hindre smittespredning.
  4. Bistå med bransjestandard vedrørende smittevern.

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. 

Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler.

Ta kontakt med yrkeshygieniker ved spørsmål vedrørende smittevern. Bedriftens kontaktperson vil også kunne bistå.

Kontakt

Telefon

Telefon: 52 69 69 69
Åpen: man–fre: kl. 08.00 - 15.30

E-post

E-post:

Sted

Forusakutten, Trim Towers, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Sentral plassering like ved motorveien Sandnes / Forus. Gode parkeringsmuligheter, kun 10 km fra Sola flyplass, og 13 km fra Stavanger sentrum.

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
47 47 61 22

Utdanning: Cand.scient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS-rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.