Hopp direkte til innhold

Smittevernsråd - håndhygiene og hanskebruk

Vi i Forusakutten bedriftshelsetjeneste er opptatt av forebyggende smittevern.

  1. Det viktigste rådet er god håndhygiene. Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, alternativt benytte sprit-basert hånddesinfeksjon.
  2. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender – da bør håndvask utføres først.
  3. Det er viktig med bevisst bruk av hansker. Bruker du hansker? Ingen hansker beskytter mot alt, og ingen hansker er ugjennomtrengelige.
  4. Husk å vaske hendene før og etter hanskebruk.

Se FHIs video av hvordan hansker tas av og på for å unngå smitte:

Folkehelseinstituttet: Hvordan ta på og av engangshansker - Håndhygiene

Husk også renhold på arbeidsplassen, eksempelvis arbeidsbord, tastatur og håndtak. Unngå å ta deg til ansiktet, unngå håndhilsning og hold minst 1 meters avstand til kollegaer. Hold deg hjemme dersom du er syk. Husk risikovurdering av smitterisiko på arbeidsplassen.

Vi kan bistå med:

  1. Risikovurdering av smittevern knyttet til arbeidsoppgaver og risikogrupper.
  2. Rådgivning ved smittevernsutstyr: hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller mv.
  3. Rådgivning for å hindre smittespredning.
  4. Bistå med iverksetting av bransjestandard vedrørende smittevern: frisører, skole og barnehage, tannleger og bransjer med "1-1 kontakt".

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi starter opp igjen med alle leveranser innen bedriftshelsetjeneste fra 1. mai.

Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler.

Ta kontakt med yrkeshygieniker ved spørsmål vedrørende smittevern. Bedriftens kontaktperson vil også kunne bistå.

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 474 76 122

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.

Kontakt oss

Send inn skjema, vi tar kontakt så snart som mulig innen våre åpningstider.

Ikke oppgi dine sykdoms- eller helseopplysninger i skjemaet. Slike detaljer drøftes under konsultasjon.

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at mine persondata kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.