Hopp direkte til innhold

Smitteverntiltak på arbeidsplassen

Nå har vil stått i pandemien i over ett år og de fleste begynner å bli leie, men vi må fremdeles gjøre det vi kan både i hverdagen og på arbeidsplassen for å redusere smittespredningen og gjennomføre smitteverntiltak.

På arbeidsplassen har arbeidsgiver ansvar for å kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer som kan oppstå. Med dagens situasjon må arbeidsgiver spesielt tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak, hvis de ansatte kan komme i kontakt med smitte på arbeidsplassen eller selv utgjør en smittefare. Har dere tenkt på hvordan dere kan redusere konsekvensen dersom en ansatt blir smittet hos dere? Har ansatte blitt informert om risikofaktorer i arbeidsmiljøet og tiltakene som er iverksatt, på et språk arbeidstakerne forstår?

Arbeidstilsynet har i sine tilsyn avdekt brudd på kravene i hvert tredje tilsyn. De fleste bruddene dreier seg nettopp om at virksomhetene ikke har kartlagt og vurdert risikoen for smittefare. Det ble også avdekt høy andel brudd ved at virksomhetene ikke hadde utarbeidet tilstrekkelige planer for eller iverksatt tiltak for å fjerne/redusere risiko for smittespredning. Arbeidstilsynet uttaler at selv om virksomheten har gjort tiltak for å unngå smitte, er ikke dette nødvendigvis tilstrekkelig dersom de ikke har kartlagt og risikovurdert smittefaren.

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos FHI)
  • Nærkontakt med kolleger eller kunder
  • Manglende tilgang på toalett, håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
  • Manglende garderober
  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
  • Manglende opplæring for de ansatte
  • Reisevirksomhet

Kontakt oss for bistand til kartlegging og risikovurdering

Kontakt

Telefon

Telefon: 52 69 69 69
Åpen: man–fre: kl. 08.00 - 15.30

E-post

E-post:

Sted

Forusakutten, Trim Towers, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Sentral plassering like ved motorveien Sandnes / Forus. Gode parkeringsmuligheter, kun 10 km fra Sola flyplass, og 13 km fra Stavanger sentrum.

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver
Forusakutten bedriftshelsetjeneste
47 47 61 22

Utdanning: Cand.scient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS-rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.