Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Arbeidshelse

I noen typer yrker er man utsatt for eksponeringer i arbeidsmiljøet som kan gi helseskade.

I slike tilfeller har arbeidsgiver plikt til å sørge for at den ansatte får en egnet/målrettet helsekontroll. Hensikten er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.

Målrettet helsekontroll

Målrettet helsekontroll skal gjennomføres når arbeidstakeren utsettes for:

 • arbeid med asbest
 • arbeid som innebærer støy (hørselskontroll)
 • bergarbeid
 • arbeid med biologiske faktorer
 • arbeid med farlige kjemikalier
 • arbeid med fare for eksponering for ioniserende stråling
 • eksponering for elektromagnetiske felt som overskrider grenseverdiene
 • arbeid med kunstig optisk stråling som kan innebære fare for hud- og øyeskader
 • dykking
 • røyk- og kjemikaliedykking

Målrettet helsekontroll skal tilbys når arbeidstakeren utsettes for:

 • arbeid ved avløpsanlegg
 • arbeid som innebærer eksponering for mekaniske vibrasjoner
 • arbeid med boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
 • arbeid som hovedsakelig utføres om natten

Målrettet helsekontroll utføres av bedriftssykepleier i nært samarbeid med ansvarlig lege. Undersøkelsen består av:

 • Egenerklæring
 • Undersøkelser bestemt av hvilke risikoforhold som foreligger
 • Samtale med helsepersonell med veiledning om forebyggende tiltak
 • Eventuelt videre henvisning til undersøkelser/spesialister
 • Anonymisert tilbakemelding på gruppenivå til arbeidsgiver

Målrettet helsekontroll begrunnet i Arbeidsmiljøloven må ikke forveksles med generell helseundersøkelse.

Sertifisering

Noen yrker krever spesielle undersøkelser med helseattest. F.eks. offshorearbeid, røykdykking, dykking, sjøfolk, politi, utvidet førerkort, flyging m.m.

Forusakutten kan utføre disse sertifiseringer.

Generell helseundersøkelse

I yrker der man ikke er utsatt for eksponeringer i arbeidsmiljøet, har ikke arbeidsgiver plikt å tilby helsekontroller. Enkelte arbeidsgivere ønsker likevel å tilby ansatte en generell helseundersøkelse.

Forusakutten tilbyr to typer helseundersøkelser; standard helseundersøkelse og utvidet helseundersøkelse. Disse utføres av leger ved Forusakutten medisinske senter. For mer informasjon og bestilling, klikk her.