LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Ergonomi

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. Uheldig ergonomi kan over tid føre til muskel- og skjelettplager.

Muskel- og skjelettplager utgjør den største enkeltårsaken til sykefravær i Norge. Årsakene er ofte sammensatte, og oppstår når påkjenning og belastning er høyere enn hva kroppen tåler. Både fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle forhold spiller inn, eksempelvis manuelt arbeid, uheldige arbeidsstillinger, statisk belastning, vibrasjonsarbeid eller mangel på bevegelse. Psykososiale forhold kan også påvirke, og kan forsterke totalbelastningen. Eksempelvis høyt stressnivå, tidspress, styrt arbeid eller mellommenneskelige relasjoner

For å forebygge muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen, er det viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker tar hensyn til god ergonomi. Arbeidsgiver er lovpålagt å kartlegge, risikovurdere og organisere arbeidet på en slik måte at arbeidstakere unngår uheldige belastninger i jobben.

Våre ergonomer har høy kompetanse på ergonomiske arbeidsforhold, arbeidsstillinger, arbeidsteknikk og forhold i arbeidsmiljøet som kan føre til økt risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager. Vi bistår både ansatte individuelt og i grupper.

Kort beskrivelse

Vi tilbyr

  • Ergonomiske kartlegginger / risikovurderinger landbasert og offshore virksomheter
  • Ergonomisk arbeidsplassvurdering for arbeidstakere med muskel- og skjelettplager
  • Råd og veiledning i forhold til tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Råd om ergonomisk utstyr og hjelpemidler
  • Kurs i ergonomisk teknikk – og ivaretagelse av kroppen

Våre spesialister

Anne Beate Johansen

Anne Beate Johansen

Daglig Leder. Ergonom.

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 951 87 022

anne.beate@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor (Hons) i Fysioterapi, Univ. Teesside UK. Videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Yrkeserfaring: Ledelse, ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, IA-rådgiver Nav Arbeidslivssenter, privatpraktiserende fysioterapeut Fysioterapi St. Olav, fysioterapeut Kettering General Hospital.

Faglig profil: Ledelse, risikovurdering landbasert industri /offshore, ergonomiske vurderinger gruppe- og individinvå, HMS-rådgiver, IA-rådgiver, sykefraværsbistand, systematisk HMS-arbeid, stressmestring, fysisk aktivitet, bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.

Petter Underhaug Berntsen

Petter Underhaug Berntsen

Ergonom / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 482 13 338

petter@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i ergoterapi NTNU. Master i Helsevitenskap NTNU.

Yrkeserfaring: Ergonom / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, miljøterapeut i boenhet, kommunal ergoterapeut.

Faglig profil: Ergonomi i ulike yrker/sektorer, HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid og bistand ved nybygg/ombygging, Tanita bodyscan, kurs- og foredragsholder.