LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Yrkeshygiene: Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Fysisk arbeidsmiljø kan ha innvirkning på arbeidstakeres helse, effektivitet og sikkerhet.

Forusakutten Bedriftshelsetjeneste kan bistå med målinger, kartlegging og opplæring i faktorer som spiller inn på det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. 

Vi kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

Gevinst

Tjenestene skal bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og dokumentere at arbeidsmiljøforholdene er i tråd med gjeldende lovverk.

Kort beskrivelse

Vi tilbyr

  • Kartlegging av støyforhold
  • Kartlegging av belysningsforhold
  • Inneklimakartlegging
  • Støvmåling
  • Kartlegging og risikovurdering vibrasjoner
  • Kjemikaliekartlegging og opplæring i kjemikaliehåndtering
  • Deltakelse vernerunder
  • Bistand risikovurderinger

Våre spesialister

Grethe Rettedal

Grethe Rettedal

Yrkeshygieniker / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 474 76 122

grethe@forusakutten.no

Utdanning: Cand.sient. i helse og miljøvernfag fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Yrkeserfaring: Yrkeshygiene / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, kommunal og fylkeskommunal sektor, rådgiver miljørettet helsevern kommunal sektor.

Faglig profil: Yrkeshygieniker, HMS rådgiver, systematisk HMS- arbeid, bistand ved nybygg/ombygging og kurs- og foredragsholder.