Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Yrkeshygiene: Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Fysisk arbeidsmiljø kan ha innvirkning på arbeidstakeres helse, effektivitet og sikkerhet.

Forusakutten Bedriftshelsetjeneste kan bistå med målinger, kartlegging og opplæring i faktorer som spiller inn på det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. 

Vi kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

Gevinst

Tjenestene skal bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og dokumentere at arbeidsmiljøforholdene er i tråd med gjeldende lovverk.

Kort beskrivelse

Vi tilbyr

  • Kartlegging av støyforhold
  • Kartlegging av belysningsforhold
  • Inneklimakartlegging
  • Støvmåling
  • Kartlegging og risikovurdering vibrasjoner
  • Kjemikaliekartlegging og opplæring i kjemikaliehåndtering
  • Deltakelse vernerunder
  • Bistand risikovurderinger