Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Systematisk HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at bedriften/organisasjonen har et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Hensikten er å forebygge skader og ulykker internt og eksternt (ytre miljø), sikre de ansatte et trygt, og sunt arbeidsmiljø samt bidra til gode samarbeidsforhold, god arbeidstakermedvirkning og god ledelse.

Forskning viser at et godt arbeidsmiljø er lønnsomt.

Vi kan bistå med:

  • Utarbeidelse av HMS-handlingsplaner
  • Opplæring i relevant lovverk
  • Bistand i utarbeidelse og revidering av bedriftens internkontroll
  • Risikovurderinger
  • Vernerunder
  • Kartlegginger
  • Dokumentasjon
  • Bistand i utarbeidelse av bedriftens retningslinjer for HMS
  • Deltagelse i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og HMS møter