LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Krisehåndtering

Vi kan bidra med veiledning, håndtering og oppfølging ved ulykker, dødsfall, vold og trusler.

Ved alvorlige hendelser som ulykker, dødsfall, vold og trusler bistår bedriftshelsetjenesten med debrifing, informasjonsmøter, lederstøtte, utarbeiding av rutiner for håndtering av kriser og oppfølging av ansatte på individ- eller gruppenivå i etterkant av hendelsen.

Oppfølging i etterkant av alvorlige hendelser kan bidra til å at de ansatte får den nødvendige støtte og oppfølging for å takle reaksjoner som kommer i etterkant.

Kriseteamet består av leger, psykolog og sykepleiere.