Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Oppfølging av gravide arbeidstakere

Arbeidsgiver har ansvaret å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for gravide arbeidstakere. Dette betyr blant annet at arbeidsmiljøet skal tilrettelegges slik at gravide arbeidstakere kan være i jobb hele svangerskapet.

Det er viktig at arbeidsgiver er i dialog med gravid arbeidstaker vedrørende behov for forebyggende tiltak, eller tilrettelegging i arbeidet under svangerskapet. BHT, ved ergonom, har lang erfaring med gravide arbeidstakere, og kan bistå i "gravide-samtaler". Forhold som ergonomisk arbeidsteknikk, hjelpemidler, organisering av arbeidet og forebyggende øvelser er tema i samtalen.

Forusakutten har samarbeid med Fem jordmødre som også kan bistå med råd og veiledning om ivaretagelse av mor og barn i forhold til arbeidet.

Dersom arbeidstakere jobber i et arbeidsmiljø som har eksponering for kjemikalier eller strålefare, er dette regulert i Arbeidsmiljøloven. BHT ved lege med spesialisering i arbeidsmedisin kan bistå i slike situasjoner.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med:

  • BHT, ved ergonom, kan bidra med praktiske råd til arbeidsgiver og gravid arbeidstaker vedrørende forebyggende tiltak eller tilrettelegging av arbeidet
  • BHT kan delta i "gravide-samtaler" med arbeidsgiver og arbeidstaker
  • BHT ved lege kan bistå med råd og veiledning i forhold til Arbeidsmiljøloven ved eksponeringer i arbeidsmiljøet som kan påvirke mor og barn