Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososiale- og organisatoriske faktorer påvirker medarbeidernes jobbengasjement. Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. Vi er opptatt av at vår bistand skal være kunnskapsbasert, tilpasset kundens behov og ha en systematisk tilnærming.

Psykososial kartlegging / MTM

Forusakutten tilbyr forskningsbasert medarbeiderundersøkelse via web med veiledning til oppfølging i utviklingsarbeidet og systematisk implementering. Vi har samarbeid med Stamina Census og benytter deres MTM medarbeider-undersøkelsesverktøy. Stamina Census tar den tekniske delen av undersøkelsen og Forusakutten har personell som er sertifisert i å ta prosess- og prosjektlederdelen.

MTM fanger opp faktorer som fremmer jobbengasjement og sosial tilhørighet, samt faktorer som kan skape belastning og i verste fall utmattelse blant de ansatte. Resultatet blir sett i sammenheng med hva som ellers skjer i organisasjonen. En svært viktig del av arbeidet er oppfølgingsarbeidet. Her ligger det et stort potensial for utvikling og vekst. Det er også med å skape tillit i organisasjonen, at kartlegginger blir tatt på alvor og fulgt opp i etterkant. Undersøkelsen er anonym og gir ofte en svarprosent på over 85 %. Vi bistår med veiledning og maler for ledere i utviklingsarbeidet i egen organisasjon.  Kunden får tilbud om å sammenligne seg med relevant benchmarking fra norsk arbeidsliv.