LHL

Hopp direkte til innhold

Forusakutten BHT jobber etter smittevernsråd og tiltak fra FHI og Folkehelsedirektoratet. Vi har utarbeidet en smittevernsveileder for alt arbeid som utføres i bedrifter, og i BHT sine lokaler. Se også vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Bedriftshelsetjeneste

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Psykososiale- og organisatoriske faktorer påvirker medarbeidernes jobbengasjement. Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. Vi er opptatt av at vår bistand skal være kunnskapsbasert, tilpasset kundens behov og ha en systematisk tilnærming.

Gevinster

Fokus på arbeidsmiljø bidrar til bedre helse, større endringskapasitet, lavere sykefravær, høyere produktivitet og driftsresultater.

Kort beskrivelse

Vi tilbyr:

  • Forskningsbasert medarbeiderundersøkelse via web med veiledning til oppfølging i utviklingsarbeidet og systematisk implementering
  • Øke kunnskap i bedriftene om det gode arbeidsmiljøet og organisasjonsutvikling
  • Bistand i håndtering og forebygging av konflikter og mobbing i arbeidsmiljøet
  • Faktaundersøkelse i håndtering av mobbing og trakassering
  • Lederstøtte og lederutvikling
  • Sykefraværsoppfølging
  • Oppfølging hos psykolog
  • Kurs og foredrag

Kurs

Våre spesialister

Vi kan bistå:

Susanne Norland

Susanne Norland

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 977 90 876

susanne@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i organisasjon- og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Samspill og ledelse - anvendt organisasjonspsykologi. Ledelse - makt og mening.

Yrkeserfaring: Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver bedriftshelsetjeneste, oljeservice/dykking, helseøkonomiforvaltning, kommunehelsetjenesten og Stavanger Universitetssykehus.

Faglig profil: Psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, stressmestring, faktaundersøkelse for håndtering av mobbing/trakassering, regelverkskompetanse onshore og offshore/dykking, inspeksjoner, kurs- og foredragsholder.

Inger Levang

Inger Levang

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 476 97 865

inger@forusakutten.no

Utdanning: Risikoanalyse. HMS-ledelse. Bachelor i sykepleie.

Yrkeserfaring:
HMS koordinator.
Sykepleie, spesialisthelsetjeneste, avd for lungesykdom, og Medisinsk observasjonspost for hjertesyke.

Faglig profil: HMS rådgiver, risikovurderinger / ROS analyse, systematisk HMS arbeid, arbeidshelseovervåking, kurs- og foredragsholder.

Ingunn Reed Anda

Ingunn Reed Anda

Bedriftssykepleier / HMS-rådgiver

Forusakutten bedriftshelsetjeneste

Tlf: 476 97 866

ingunn@forusakutten.no

Utdanning: Bachelor i sykepleie. Master i helsefremmende arbeid.

Yrkeserfaring:
Kommunehelsetjeneste: sykehjem og hjemmesykepleie
Spesialisthelsetjeneste: hematologi og kreftsykepleie
NAV: veiledning for arbeidsgivere

Faglig profil: HMS-rådgiver, systematisk HMS-arbeid, helsefremmende arbeid, arbeidshelseovervåkning, kurs- og foredragsholder.

Marte Bøe

Marte Bøe

Psykolog. Spesialist i klinisk psykologi

Forusakutten

Utdannet psykolog i 2002, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi. Fordypning i organisasjonspsykologi.

Arbeider med privatpersoner fra barn til voksen, med spørsmål knyttet til jobb og helse f. eks. som jobbpsykolog med fokus på stresshåndtering, utbrenthet, jobb-familie-balanse, lederutvikling og arbeidsmiljø.

Hennes spisskompetanse og faglige engasjement ligger spesielt i et fokus på endring og utvikling hos mennesker og å koble dette opp mot de ulike rollene som klientene hennes har, det være seg leder, forelder eller elev, som hos barn og unge.