Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Rus og avhengighet

Forebygging og håndtering av rusproblematikk

Rusproblemer i arbeidslivet er ofte vanskelige og ressurskrevende for organisasjonen å håndtere.

Vi kan bistå bedriften for å sikre at den ansatte blir ivaretatt på en god og juridisk holdbar måte samtidig som bedriftens behov også blir ivaretatt.

Vi jobber etter retningslinjer fra AKAN (arbeidslivets komite for alkohol og narkotika)

Vi bistår med:

  • Opplæring av leder og tillitsvalgte
  • Utarbeiding av intern politikk og retningslinjer knyttet til rusmidler
  • Oppfølging av enkeltsaker, avtaler, advarsler, henvisning til behandling m.m.
  • Rusmiddeltesting

Forusakutten arbeider etter AKAN sine retningslinjer, og vi har laboratorie som utfører nødvendige prøver og analyser ved individuell oppfølging.