LHL

Hopp direkte til innhold
Bedriftshelsetjeneste

Sykefravær

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å forebygge fravær, og for å følge opp sykefravær i virksomheten. Arbeidsgiver har også ansvar for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for sykmeldte ansatte.

Det er viktig ved sykefravær at arbeidsgiver kommer raskt i gang med oppfølgingsarbeidet. Det å ha kontakt med leder og arbeidsplassen i sykefraværsperioder, viser seg å gi redusert fraværslengde og lettere å komme tilbake til arbeid.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver, både med forebyggende tiltak og i oppfølging av sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har god kunnskap om ulike bransjer og arbeidets påvirkninger for helsesituasjon.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med:

  • Råd og veiledning til leder og verneombud
  • Deltakelse i vanskelige enkeltsaker sammen med leder og sykmeldt ansatt
  • Deltakelse i dialogmøter
  • Støttesamtaler med sykemeldt arbeidstaker
  • Ergonomisk arbeidsplassvurdering (funksjonsvurdering) ved muskel- og skjelettplager
  • Kurs i sykefraværsarbeid til ledelse, verneombud og arbeidstakere
  • Samarbeid med fastlege, andre behandlere og NAV