LHL

Hopp direkte til innhold

Det kan være nødvendig å foreta helseundersøkelser for å forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge egen helse, fange opp symptomer på sykdom og skade spesielt rettet mot ditt arbeid, samt henvise / følge opp videre hvis nødvendig.

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for dette ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

 • farlige kjemikalier, jf. kapittel 3,
 • støv med asbestfiber, jf. kapittel 4,
 • biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
 • støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
 • ioniserende stråling, jf. kapittel 15,
 • kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
 • elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16 A,
 • arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
 • gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27.

Målrettet helsekontroll omfatter

En målrettet helsekontroll består i første rekke av en samtale med bedriftssykepleier ved BHT, der yrkeshistorie med tidligere og nåværende eksponering og evt. arbeidsrelaterte sykdommer/plager kartlegges. I tillegg blir det utført hørselstest og lungefunksjonstest. Når undersøkelsen avdekker mulige arbeidsrelaterte helseskader eller spesielle eksponeringer kan den ansatte henvises til bedriftslege, fastlege eller spesialist for videre oppfølging.

Den ansatte får personlig veiledning i forhold til evt. funn og forebyggende tiltak. Data lagres i journal, og er underlagt vanlige regler for taushetsbelagte opplysninger. Bedriftssykepleier utarbeider en generell rapport til bedriften i etterkant av den målrettede helsekontrollen.

Målrettet helseovervåkning er pålagt i forhold til arbeidet du utfører, og arbeidsgiver har krav om å sørge for at du får et slikt tilbud.

Generell helseundersøkelse omfatter bl.a:

 • Urinprøve
 • Blodprøver, (kolesterol, blodprosent, blodsukker)
 • D-vitamin, Stoffskifte(kvinner) PSA Menn over 40 år
 • Blodtrykk, puls, høyde, vekt, BMI eller Tanitavekt
 • Lymfeknuter/føflekker
 • Bryst/prostata palpasjon undersøkelse på indikasjon
 • Audiometri(hørselstest) på indikasjon
 • Spirometri (pusteprøve) på indikasjon
 • FOB Avføringsprøve på indikasjon
 • Konsultasjon hos lege.

Eventuelle tilleggstjenester ved helseundersøkelsen mot ett tillegg i pris:

 • Sjømannsattest
 • Offshoreattest kan fås som tillegg til helseundersøkelse, meld ifra om du ønsker dette.
 • Førerkort attest

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626