LHL

Hopp direkte til innhold

Redusert drift

Vi tilbyr nå ikke fysiske pasientkonsultasjoner eller noen form for undersøkelser. Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video. Kontakt oss på 934 63 626

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. Uheldig ergonomi kan over tid føre til muskel- og skjelettplager.

Muskel- og skjelettplager utgjør den største enkeltårsaken til sykefravær i Norge. Årsakene er ofte sammensatte, og oppstår når påkjenning og belastning er høyere enn hva kroppen tåler. Både fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle forhold spiller inn, eksempelvis manuelt arbeid, uheldige arbeidsstillinger, statisk belastning, vibrasjonsarbeid eller mangel på bevegelse. Psykososiale forhold kan også påvirke, og kan forsterke totalbelastningen. Eksempelvis høyt stressnivå, tidspress, styrt arbeid eller mellommenneskelige relasjoner

For å forebygge muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen, er det viktig at både arbeidsgiver og arbeidstaker tar hensyn til god ergonomi. Arbeidsgiver er lovpålagt å kartlegge, risikovurdere og organisere arbeidet på en slik måte at arbeidstakere unngår uheldige belastninger i jobben.

Våre ergonomer har høy kompetanse på ergonomiske arbeidsforhold, arbeidsstillinger, arbeidsteknikk og forhold i arbeidsmiljøet som kan føre til økt risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager. Vi bistår både ansatte individuelt og i grupper.

Vi tilbyr

  • Ergonomiske kartlegginger / risikovurderinger landbasert og offshore virksomheter
  • Ergonomisk arbeidsplassvurdering for arbeidstakere med muskel- og skjelettplager
  • Råd / veiledning i forhold til tilrettelegging på arbeidsplassen
  • Råd om ergonomisk utstyr og hjelpemidler
  • Kurs i ergonomisk teknikk – og ivaretagelse av kroppen

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626