LHL

Hopp direkte til innhold

Analyse, veiledning og tiltak for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Muskel- og skjelettplager utgjør en stor utfordring for mange ansatte i de fleste yrker. For å unngå sykdom og belastningsskader, må både arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi. Riktig belastning er sunt og bevegelse er nødvendig. Målet er å redusere feilbelastning og overbelastning.

Bedriftsfysioterapeut analyserer arbeidsforhold, arbeidsstillinger, arbeidsteknikk og arbeidsmiljø. Bedriften får en faglig vurdering av ergonomiske forhold på arbeidsplassen med en skriftlig kartleggingsrapport og forslag til tiltak for å forebygge muskel og skjelettplager.

Vi tilbyr

  • Ergonomisk kartlegging.
  • Arbeidsplassvurdering.
  • Opplæring/ foredrag i ergonomi.
  • Tilrettelegging av arbeidsplass for arbeidstakere med redusert arbeidsevne.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626