LHL

Hopp direkte til innhold

Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Fysisk arbeidsmiljø kan ha innvirkning på arbeidstakeres helse, effektivitet og sikkerhet.

Forusakutten Bedriftshelsetjeneste kan bistå med målinger, kartlegging og opplæring i faktorer som spiller inn på det fysiske arbeidsmiljøet i bedriften. 

Vi kan også vurdere mulige årsaker og sammenhenger mellom helseplager/sykdom og arbeidsmiljø, og komme med forslag til tiltak.

Gevinst

Tjenestene skal bidra til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og dokumentere at arbeidsmiljøforholdene er i tråd med gjeldende lovverk.

Vi tilbyr

 • Støymåling.
 • Lysmåling.
 • Støvmåling.
 • Vibrasjonsmåling.
 • Kjemikaliekartlegging.
 • Opplæring i kjemikaliehåndtering.
 • Bistand i avfallshåndtering / miljøvern.
 • Bistand ved brann / eksplosjonsvern.
 • Deltagelse på vernerunder.
 • Risikovurdering.
 • Kvalitetssikring av datablad / stoffkartotek.

Kurs

Vi holder også kurs om dette, les mer:

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626