LHL

Hopp direkte til innhold

HMS - helse, miljø og sikkerhet

Gode og sikre arbeidsvaner, godt samarbeid, klare arbeidsoppgaver, sikre produkter og ryddige lokaler.

Overordnet handler HMS om gode og sikre arbeidsvaner, godt samarbeid, klare arbeidsoppgaver, sikre produkter og ryddige lokaler. Dette gir også kvalitet i arbeidet og bedre resultater.

Gevinst

Målet med HMS-arbeid er å forebygge skader og miljøforstyrrelser, og sikre de ansatte et trygt, sunt og godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

  • Utarbeidelse av BHT-handlingsplaner.
  • Opplæring i relevant lovverk.
  • Bistand i utarbeidelse og revidering  av bedriftens internkontroll.
  • Risikovurderinger.
  • Vernerunder.
  • Kartlegginger.
  • Dokumentasjon.
  • Bistand i utarbeidelse av bedriftens retningslinjer for HMS.
  • Deltagelse i AMU (arbeidsmiljøutvalg) og HMS møter.
  • Utarbeidelse av årsrapport fra bedriftshelsetjenesten.

Kurs

Vi holder også kurs om dette, les mer:

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626