LHL

Hopp direkte til innhold

Oppfølging av gravide

Forusakutten har et tett samarbeid med Fem jordmødre som bistår bedriftene i tilrettelegging av arbeidet slik at gravide arbeidstakere kan være i arbeid lengst mulig, og sørge for at gravide arbeidstakere ikke pådrar seg helseplager.

Målet er å skape trygghet og gi kunnskap om graviditeten slik at arbeidstaker og barn ivaretas best mulig i arbeidssituasjonen.

Vi tilbyr

  • Praktiske råd i forhold til svangerskap.
  • Bistand i tilrettelegging av arbeidet.
  • Riktig bruk av sykmelding, svangerskapspenger og trygdeytelser.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626