LHL

Hopp direkte til innhold

Oppfølging av sykefravær

Arbeidsplassen er i de fleste sammenhenger hovedarena for å forebygge og redusere sykefravær.

Oppfølging av sykemeldte arbeidstakere og god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er grunnleggende i arbeidet med sykefravær.

Forusakutten bistår bedrifter med veiledning og er pådriver i sykefraværs- og attføringsarbeid.

Gevinst

Redusert sykefravær gir økt trivsel på arbeidsplassen, bedre produktivitet og mindre utgifter for bedriften.

Dette er en viktig del av HMS-arbeidet.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626