LHL

Hopp direkte til innhold

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Råd og veiledning for bedre arbeidsmiljø.

Vi bistår bedrifter gjennom rådgivning og veiledning, slik at arbeidstaker og arbeidsgiver selv kan styrke evnen til å arbeide med konflikthåndtering, trivsel, forebygging av mobbing og andre faktorer som spiller inn på det psykososiale arbeidsmiljøet.

Gjennom en grundig kartlegging kan vi analysere positive og negative forhold i bedriften, og komme med forslag til tiltak for forbedring

Gevinster

Fokus på arbeidsmiljø bidrar til redusert sykefravær, økt trivsel, bedre produktivitet og mindre gjennomtrekk.

Vi tilbyr

  • Veiledning i konflikthåndtering.
  • Lederstøtte.
  • Samtale med arbeidstakere om arbeidsmiljø.
  • Webbasert organisasjonskartlegging med forslag til tiltak.
  • Oppfølging hos psykolog.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626