LHL

Hopp direkte til innhold

Rus og avhengighet

Forebygging og håndtering av rusproblematikk

Forusakutten bedriftshelsetjeneste tilbyr undervisning og veiledning i rusmiddelforebygging, utarbeidelse av rusmiddelpolitikk og i håndtering av konkrete problemstillinger knyttet til rus og avhengighetsproblematikk.

Forusakutten arbeider etter AKAN sine retningslinjer, og vi har laboratorie som utfører nødvendige prøver og analyser ved individuell oppfølging.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626