LHL

Hopp direkte til innhold

Rus og avhengighet

Forebygging og håndtering av rusproblematikk

Forusakutten bedriftshelsetjeneste tilbyr

  • undervisning og veiledning i hvordan dere kan forebygge misbruk av rusmidler
  • utarbeidelse av intern politikk og retningslinjer knyttet til rusmidler
  • håndtering av konkrete problemstillinger knyttet til rus og avhengighet.

Forusakutten arbeider etter AKAN sine retningslinjer, og vi har laboratorie som utfører nødvendige prøver og analyser ved individuell oppfølging.

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626