LHL

Hopp direkte til innhold

Redusert drift

Vi tilbyr nå ikke fysiske pasientkonsultasjoner eller noen form for undersøkelser. Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video. Kontakt oss på 934 63 626

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for å forebygge fravær, og for å følge opp sykefravær i virksomheten. Arbeidsgiver har også ansvar for å tilrettelegge arbeidssituasjonen for sykmeldte ansatte.

Det er viktig ved sykefravær at arbeidsgiver kommer raskt i gang med oppfølgingsarbeidet. Det å ha kontakt med leder og arbeidsplassen i sykefraværsperioder, viser seg å gi redusert fraværslengde og lettere å komme tilbake til arbeid.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiver, både med forebyggende tiltak og i oppfølging av sykefravær. Bedriftshelsetjenesten har god kunnskap om ulike bransjer og arbeidets påvirkninger for helsesituasjon.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå med:

  • Råd og veiledning til leder og verneombud
  • Deltakelse i vanskelige enkeltsaker sammen med leder og sykmeldt ansatt
  • Deltakelse i dialogmøter
  • Støttesamtaler med sykemeldt arbeidstaker
  • Ergonomisk arbeidsplassvurdering (funksjonsvurdering) ved muskel- og skjelettplager
  • Kurs i sykefraværsarbeid til ledelse, verneombud og arbeidstakere
  • Samarbeid med fastlege, andre behandlere og NAV

Kontakt

Bedriftshelsetjeneste
Telefon:  934 63 626