Hopp direkte til innhold

Vi holder åpent, med strenge smitteverntiltak

Viktig melding

Offentlige avtaler Forusakutten er godkjent for fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg innebærer at du kan velge hvor du vil ha undersøkelse eller behandling når du blir henvist til spesialisthelsetjenesten.

Forusakutten er godkjent for flere utredninger og behandlinger, blant annet mage-tarm-utredninger, hjerteutredninger, arbeids-EKG, ultralyd av hjerte og konsultasjon hos hjertespesialist.

Bruk fritt behandlingsvalg

Du betaler kun offentlig egenandel.

Unngå unødig lang sykmelding og fravær fra arbeid. Velg oss for rask behandling.

Vi er godkjent for mange tjenester under ordningen fritt behandlingsvalg. Slik gjør du:

 1. Kontakt først fastlegen din
  Det er fastlegen som først vurderer om du har behov for utredning/behandling ved et sykehus.
 2. Henvisning fra din fastlege
  Fastlegen henviser deg så til et sykehus.
 3. Krav på svar innen 10 virkedager
  Dette sykehuset har en frist på 10 virkedager på å vurdere om du har rett til behandling eller ikke.
 4. Time til utredning/behandling
  Det samme sykehuset setter opp en time til deg for utredning/behandling.
 5. Brev fra sykehuset
  Når du får brev fra sykehuset om at du har fått time, har du rett til å bytte til Forusakutten.
 6. Bytt til Forusakutten
  Kontakt sykehuset der du har fått time og gi beskjed om at du heller vil ha time hos oss. Be dem sende henvisning og rettighetsvurdering til oss.
 7. Forusakutten setter opp time til deg
  Vi setter raskt opp ny timeavtale og kontakter deg direkte.

Godkjent innen fritt behandlingsvalg: