Forusakutten

Hopp direkte til innhold

Spesialister

Spesialister

Athar Ali Tajik

Athar Ali Tajik

Spesialist i indremedisin og kardiologi

Forusakutten

Medisinsk embetseksamen fra 2006 ved Universitetet i Bergen, spesialist i indremedisin og kardiologi, og tilleggsutdanning innen helseøkonomi og ledelse fra London School of Economics.

Athar Ali har jobbet i mange år ved Stavanger Universitetssykehus (2009 – 2017), hvor han har erfaring fra både hjerteavdelingen, poliklinikk, pacemakerkontroll og intervensjonskardiologi. Han har også forskningserfaring og har publisert artikler i internasjonale tidsskrift. Han er særlig interessert i behandlingen av hjertesvikt.

Gunhild M. T. Bærheim

Gunhild M. T. Bærheim

Gynekolog

Forusakutten

Utdannet lege fra universitetet i Bergen og Trondheim. Hun ble cand.med. i 1992. Spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer ved kvinneklinikken, Stavanger Universitetssykehus, SUS, spesialistgodkjent fra 2003.

Hazem Hassan

Hazem Hassan

Gastrokirurg

Forusakutten

Godkjent spesialist i Norge i generell kirurgi fra 2009. Han startet sin kirurgiske karriere i 1998, og har arbeidet ved mange ulike kirurgiske avdelinger.

Han har gjennomført en rekke operasjoner innenfor generell kirurgi; gastroenterologi, karkirurgi og urologi. Han har arbeidet som overlege på kirurgisk gastroenterologisk avdeling på Herlev Hospital i Danmark fra 2009 og frem til nå.

Inga Norunn Jacobsen

Inga Norunn Jacobsen

Spesialist generell kirurgi, urologi og ortopedi

Forusakutten

Utdannet som lege ved Universitetet i Bergen, ferdig i 1985. Har senere spesialisert seg innen fagområdene generell kirurgi og urologi i 2005, og ortopedi i 2009.

Har jobbet ved Stavanger Universitetssykehus siden 1994, innenfor Urologisk seksjon, generell kirurgisk avdeling, samt ortopedisk avdeling.

Marte Bøe

Marte Bøe

Psykolog med spesialisering i klinisk psykologi og organisasjonspsykologi

Forusakutten

bht@forusakutten.no

Ruben Sandvik Fiskå

Ruben Sandvik Fiskå

Spesialist øre-nese-hals

Forusakutten

Medisinsk statseksamen fra Semmelweis medisinske universitet, Budapest, 2011.  

Har utført spesialistutdannelse innen ØNH ved SUS og Haukeland universitetssykehus. 

Jobber som Overlege ved ØNH avdelingen ved SUS.

Spesielt interessert i laryngologi og nese-bihule-relaterte sykdommer, men utreder og behandler også andre sykdommer i øre-nese-hals-området.

Medlem av Den norske legeforeningen og norsk forening for otorhinolaryngologi og hode-hals kirurgi.  

Sudeep Mukerji

Sudeep Mukerji

Spesialist øre-nese-hals. PhD

Forusakutten

Medisinsk embetseksamen i 2005 ved Royal College of Surgeons i Irland. Mastergrad fra Harvard Medical School og kirurgisk tjeneste på Brigham Woman´s & Childrens Hospital (Boston, USA). Spesialistutdannelse ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge, og doktorgrad innenfor hørsel ved Universitet i Bergen i 2016.

Godkjent øre-nese-hals-spesialist i 2017. Jobber som overlege på SUS.

Generelle øre-nese-hals-sykdommer med spesiell interesse i hørsel/øre/balanse og bihule- og neserelaterte plager.

Tom Henry Sundøen

Tom Henry Sundøen

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Forusakutten

Vanja Busic

Vanja Busic

Spesialist i plastisk- og håndkirurgi

Forusakutten

Utdannet som spesialist i plastisk og håndkirurgi 1999, og mastergrad i plastisk kirurgi 2004, fra Universitet i Sarajevo. Spesialist i plastisk og håndkirurgi ved plastisk kirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark fra 2001-2005.

Fra 2005-2009 ansvarlig lege for mikrokirurgisk enhet ved SUS. Fra 2009-2012 som plastisk og håndkirurg ved Colosseum Klinikken i Stavanger med hovedansvar for mikrokirurgisk bryst-rekonstruksjon for Teres Medical Group.