Forusakutten

Hopp direkte til innhold

Spesialister

Spesialister

Athar Ali Tajik

Athar Ali Tajik

Spesialist i indremedisin og kardiologi

Medisinsk embetseksamen fra 2006 ved Universitetet i Bergen, spesialist i indremedisin og kardiologi, og tilleggsutdanning innen helseøkonomi og ledelse fra London School of Economics.

Athar Ali har jobbet i mange år ved Stavanger Universitetssykehus (2009 – 2017), hvor han har erfaring fra både hjerteavdelingen, poliklinikk, pacemakerkontroll og intervensjonskardiologi. Han har også forskningserfaring og har publisert artikler i internasjonale tidsskrift. Han er særlig interessert i behandlingen av hjertesvikt.

Dagfinn Øgreid

Dagfinn Øgreid

Professor i medisin. Spesialist i onkologi

Utdannet ved Universitetet i Bergen i 1981. Dr. med. 1983. Professor i medisin fra 1991. Spesialist i onkologi (kreftsykdommer) i 2000. Prodekanus ved Universitetet i Bergen. Gjesteprofessor ved flere amerikanske universiteter.

Klinikkdirektør (kreft) ved Stavanger Universitetssjukehus. Lang og bred erfaring innen laboratoriemedisin og kreftsykdommer (Bergen, Stavanger).

Spesielt opptatt av forebygging og tidlig diagnostikk som virkemiddel for å redusere utvikling og forekomst av kreft.

Gunhild M. T. Bærheim

Gunhild M. T. Bærheim

Gynekolog

Utdannet lege fra universitetet i Bergen og Trondheim. Hun ble cand.med. i 1992. Spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer ved kvinneklinikken, Stavanger Universitetssykehus, SUS, spesialistgodkjent fra 2003.

Hazem Hassan

Hazem Hassan

Gastrokirurg

Godkjent spesialist i Norge i generell kirurgi fra 2009. Han startet sin kirurgiske karriere i 1998, og har arbeidet ved mange ulike kirurgiske avdelinger.

Han har gjennomført en rekke operasjoner innenfor generell kirurgi; gastroenterologi, karkirurgi og urologi. Han har arbeidet som overlege på kirurgisk gastroenterologisk avdeling på Herlev Hospital i Danmark fra 2009 og frem til nå.

Inga Norunn Jacobsen

Inga Norunn Jacobsen

Spesialist generell kirurgi, urologi og ortopedi

Utdannet som lege ved Universitetet i Bergen, ferdig i 1985. Har senere spesialisert seg innen fagområdene generell kirurgi og urologi i 2005, og ortopedi i 2009.

Har jobbet ved Stavanger Universitetssykehus siden 1994, innenfor Urologisk seksjon, generell kirurgisk avdeling, samt ortopedisk avdeling.

Marte Bøe

Marte Bøe

Psykolog. Spesialist i klinisk psykologi

Utdannet psykolog i 2002, spesialist i klinisk psykologi med fordypning barne- og ungdomspsykologi. Fordypning i organisasjonspsykologi hos Institutt for Aktiv Psykoterapi.

Arbeider med privatpersoner fra barn til voksen, med spørsmål knyttet til jobb og helse f. eks. som jobbpsykolog med fokus på stresshåndtering, utbrenthet, jobb-familie-balanse, lederutvikling og arbeidsmiljø.

Hennes spisskompetanse og faglige engasjement ligger spesielt i et fokus på endring og utvikling hos mennesker og å koble dette opp mot de ulike rollene som klientene hennes har, det være seg leder, forelder eller elev, som hos barn og unge. Hun er dessuten opptatt av å skreddersy behandlingsopplegget til hver klient gjennom bruk av sin bestillerkompetanse og prosesskonsultasjon.

Ruben Sandvik Fiskå

Ruben Sandvik Fiskå

Spesialist øre-nese-hals

Medisinsk statseksamen fra Semmelweis medisinske universitet, Budapest, 2011.  

Har utført spesialistutdannelse innen ØNH ved SUS og Haukeland universitetssykehus. 

Jobber som Overlege ved ØNH avdelingen ved SUS.

Spesielt interessert i laryngologi og nese-bihule-relaterte sykdommer, men utreder og behandler også andre sykdommer i øre-nese-hals-området.

Medlem av Den norske legeforeningen og norsk forening for otorhinolaryngologi og hode-hals kirurgi.  

Sudeep Mukerji

Sudeep Mukerji

Spesialist øre-nese-hals. PhD

Medisinsk embetseksamen i 2005 ved Royal College of Surgeons i Irland. Mastergrad fra Harvard Medical School og kirurgisk tjeneste på Brigham Woman´s & Childrens Hospital (Boston, USA). Spesialistutdannelse ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge, og doktorgrad innenfor hørsel ved Universitet i Bergen i 2016.

Godkjent øre-nese-hals-spesialist i 2017. Jobber som overlege på SUS.

Generelle øre-nese-hals-sykdommer med spesiell interesse i hørsel/øre/balanse og bihule- og neserelaterte plager.

Vanja Busic

Vanja Busic

Spesialist i plastisk- og håndkirurgi

Utdannet som spesialist i plastisk og håndkirurgi 1999, og mastergrad i plastisk kirurgi 2004, fra Universitet i Sarajevo. Spesialist i plastisk og håndkirurgi ved plastisk kirurgisk avdeling ved Sykehuset Telemark fra 2001-2005.

Fra 2005-2009 ansvarlig lege for mikrokirurgisk enhet ved SUS. Fra 2009-2012 som plastisk og håndkirurg ved Colosseum Klinikken i Stavanger med hovedansvar for mikrokirurgisk bryst-rekonstruksjon for Teres Medical Group.

Birger N. Lærum

Birger N. Lærum

Spesialist i barnesykdommer, indremedisin og lungesykdommer

Birger N. Lærum er fagdirektør og overlege i LHL og 1. amanuensis ved UiB, har doktorgrad innen astma og allergi og har forsket på kols, astma, cystisk fibrose og lungeinfeksjoner. Han har også ledet Nasjonalt register for kols.

Birger har bred klinisk erfaring med barn og voksne, respirasjonssvikt og respirasjonsfysiologi.