Hopp direkte til innhold
Annet

Injeksjonsbehandling ved migrene

  • Ventetid: Kort ventetid

Mange migrenepasienter opplever vansker med å finne en behandling som fungerer mot hodepinen, og stadig flere – både pasienter og leger – vender oppmerksomheten mot muskelavslappende lindring.

Kort beskrivelse

En del av pasientene med migrene har en form for blandingshodepine, med spenningshodepine som utløsende årsak. Ettersom migrene er en indre reaksjon, antas det at (over-) aktive muskler i øvre ansikt, hodebunn og/eller nakke kan fremkalle migreneanfall.

Ved å passivisere én eller flere av disse muskelområdene, vil dette i flere tilfeller kunne redusere og evt. opphøre migreneanfall så lenge behandlingen har sin effekt.

Effekten av behandlingen er ca. 4-6 måneder.

Passer for

Voksne med kronisk migrene.

Passer ikke for

Dersom man har andre former for migrene som påvist ikke har med stress/muskler å gjøre, er det usikkert om hvorvidt injeksjonsbehandling vil kunne ha tilfredsstillende effekt.