Hopp direkte til innhold
Kirurgi

Krokfinger / Dupuytren kontraktur

Dupuytren kontraktur er en sammentrekning (kontraktur) av vev i håndflaten og fingrene slik at det ikke er mulig å strekke ut hånden/fingrene. På folkemunne kalles dette krokfinger.

  • Ventetid: Kort ventetid
  • Sykmelding: Behov for sykemelding avhenger av hvilket yrke du har. Vanligvis sykemeldes en i 3-6 uker.

Den grunnleggende årsaken er ukjent. Arv er av betydning i noen tilfeller. Tilstanden øker med alderen, og den rammer menn hyppigere enn kvinner. Man ser også tilstanden noe hyppigere hos pasienter med diabetes, ved epilepsi og ved alkoholmisbruk.

Hardt manuelt arbeid ser ut til å øke forekomsten av tilstanden. Det er også beskrevet at traume/skade mot hånden kan øke faren for å få Dupuytrens kontraktur.

Symptomer

Dupuytrens kontraktur er en sammentrekning (kontraktur) av vev i håndflaten og fingrene slik at det ikke er mulig å strekke ut hånden/fingrene.

Typisk finnes en knutet hevelse i håndflaten. I tidlige stadier kan du kjenne noe håndsmerter. Det skjer en gradvis sammentrekning av fingrene. Lillefingeren og ringfingeren rammes vanligvis først. Tilstanden kan også ramme begge hendene. Over tid kan hånden bli så knyttet at pasienten kan ha problemer med å åpne den. På grunnlag av dette vil huden skrumpe, og det kan oppstå hudproblemer.

Behandlingsdetaljer

Operasjonen går ut på å fjerne det fortykkede vevet som ligger foran senene. Behandlingens hensikt er å forbedre håndfunksjonen, og behandling er derfor bare aktuell der håndfunksjonen er nedsatt. Tilstand kan behandles kirurgisk eller med en enzym sprøyte.

Hensikten med kirurgi er å få full strekk i hånden igjen, men noen opplever fortsatt nedsatt håndfunksjon etter operasjonen. Hudproblemer med tørrhet og sår hud kan også forekomme.

Enzymsprøyte kan brukes kun hos pasienter med en følbar streng. Behandlingen består av en injeksjon, etterfulgt av en fingerekstesjonprosedyre for å rupturere Dupuytrensstreng neste dag. I enkelte tilfeller kan man oppnå et tilfredsstillende resultat etter kun en injeksjon, i andre tilfelle kan det imidlertid kreves mer enn en behandling. Inntil max. 3 injeksjoner kan settes i samme streng med intervaller på 4 uker, dersom strengen er ikke ruptuert. Det er viktig å nevne at kontrakturen kan residivere selv etter vellykket rupturering av en behandlet streng.

Når injeksjon er fullført legges en trykk bandasje på den behandlede fingeren. Du må ikke forsøke å rupturere den injiserte strengen ved egen hjelp. Du skal komme neste dag for passiv fingerekstensjonsprosedyre.

Om forløpet

Forberedelser

For å forhindre at det blir betennelse i operasjonssåret er det viktig å gjøre hendene rene før operasjonen. Det er mange furer og gjemmesteder i hendene og på fingrene. Spesielt når en ikke får strukket fingrene helt ut.

På operasjonsdagen er det viktig at du vasker hendene grundig med Hibiscrub i 2 minutter. Operasjon utføres enten i lokalbedøvelse eller narkose.

Etter

Allerede dagen etter operasjonen bør du streke på fingrene så langt bandasjen tillater det.

Bandasje
Den ytterste bandasje kan tas av dagen etter operasjonen, mens den innerste bandasje må være på i 7 dager før en åpner opp. Når en har tatt av den innerste bandasjen, kan en legge på igjen ny tørr bandasje eller plaster.

Smerter
Det første døgnet etter operasjonen vil du antakelig få en del smerter, og du vil få resept på smertestillende.

Acetylsalisylsyre (for eksempel Dispril, Aspirin, Albyl-E) eller NSAID (Ibux, Voltaren) skal ikke brukes før eller etter operasjonen da dette øker risiko for blødning.

For å redusere smerten og hevelsen er det svært viktig å holde armen høyt den første uken etter operasjonen. Armen bør hodes i hjertehøyde. Når du sitter eller sover er det viktig å bygge opp under armen med for eksempel en pute.

Etter behandling anbefales bruk av nattskinne i 4-6 måneder.

Oppfølging

Kontroll og fjerning av sting avtales spesielt for hver pasient med legen som opererte deg.

Etter ca 4 uker vil vi gjerne se deg igjen  på en kontroll.