Forusakutten: Stavanger og Sandnes

Hopp direkte til innhold

Sterkt redusert drift

Vi tilbyr kun fysiske konsultasjoner i få tilfeller med akutte lidelser, viktige arbeidsattester (offshore, røykdykker, politi o.l.). Vi gjør dette tiltaket for å minimere kontakt og smittefare.

Bedriftshelsetjenesten: vi bruker video.

Du kan nå bestille videokonsultasjon hos en av våre allmennleger. Bestill på telefon 52 69 69 69

Viktig melding
Annet

Helseattester og -sertifikater

Vi utsteder de fleste typer helseattester og sertifikater.

Pris fra
1 180,-
Evt. tillegg for vaksiner, blodprøve m.m.
  • Ventetid: Kort ventetid

Våre leger utfører også undersøkelser etter asbestforeskriften og til røykdykkersertifikat.

Vi har autoriserte sjømannsleger og godkjente petroleumsleger.

Hos oss kan du få offshoreattest, førerkortattest, fritidsdykkerattest, fallskjermattest, fritidsskipperattest, legeattest, sjømannsattest, sjømanns- og offshoreattest, politiattest, næringsmiddelattest, attest ved utstasjonering, røykdykkerattest og yrkesdykker- / redningsdykkerattest.

Om forløpet

Forberedelser

  1. Du må møte fastende, ikke spist eller drukket noe 2 timer før du møter her. 
  2. Ta med urinprøve
  3. Ta med brilleattest
  4. Fyll ut skjema ut før du kommer til oss:

 

Førerkortattest
https://www.vegvesen.no/_attachment/61124

Egenerklæring for personer i petroleumsvirksomheten til havs
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-rogaland/dokument-fmro/helse-og-sosial/skjema-og-malar/egenerklaering-offshore-2012.pdf

 

 

Prisliste helseattester
Offshoreattest 1 870,-
Førerkortattest 1 180,-
Fritidsdykkerattest 1 780,-
Fallskjermattest 1 780,-
Fritidsskipperattest 1 200,-
Legeattest 1 200,-
Sjømannsattest 2 400,-
Sjømanns- og offshoreattest 2 800,-
Politiattest 1 780,-
Næringsmiddelattest 1 200,-
Utstasjonering
Evt. tillegg for vaksiner m.m.
fra 2 200,-
Røykdykkerattest 2 800,-
Yrkesdykker / Redningsdykker 2 250,-