Hopp direkte til innhold
Livsstil

Livsstil

Fysisk aktivitet og sunn livsstil har en sterk forebyggende effekt mot en rekke sykdommer og lidelser og gjør deg både friskere, mer fornøyd og økt energi.

Forusakutten tilbyr en komplett løsning for både bedrifter og privatpersoner.

Dagens utfordringer med mye stillesitting og lett tilgjengelig usunn mat gjør at vi lett kan komme i en ond sirkel når det gjelder livsstil. Mange trenger litt drahjelp for å endre retning.

Kort beskrivelse

Vi kan hjelpe med å kartlegge livsstilssituasjonen for bedrifter eller for enkeltpersoner, gjennom tilrettelegging med inspirerende og kunnskapsrike tiltak som gir økt motivasjon til livsstilsendringer.

Individuell kartlegging

Kroppssammensettingsmåling med helsescore (Tanita MC-780) livsstilskartlegging med spørreskjema og individuell veiledning, blodtrykksmåling, blodprøver (totalkolesterol, HDL, LDL, triglyserider og glukose).

Treningsveiledning

Individuelt eller i gruppe. Veiledningen tilpasses etter behov. Noen ønsker et lavterskeltilbud for å komme i gang, andre ønsker mer avanserte råd for å få variasjon eller for å opprettholde motivasjonen.

Ernæring

Kartlegging av spisevaner og spisemønster individuelt eller på gruppenivå. Motivasjon til å få eller opprettholde gode spisevaner.

Vi tilbyr også veiledning i forhold til livsstilsplager som for eksempel diabetes, mage-/tarmproblemer, blodtrykk, kolesterol, bukfett, fedme eller utmattelse.

Evaluering av kantine (forbeholdt bedrifter)

Gjennomgang og evaluering av dagens utvalg sammen med kantineleder. Ernæringsterapeut foreslår konkrete endringer, oppskrifter, menyforslag og forslag til utvalg i buffet.

Foredrag

  • Motivasjon til endring
  • Ernæring for sunn helse
  • Fysisk aktivitet for en sterk kropp