Hopp direkte til innhold
Øre-nese-hals

Øre-nese-hals

Kort beskrivelse

Våre spesialister utreder og behandler øre-nese-hals-relaterte sykdommer både for barn og voksne.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Snorking og pustestopp
 • Plager i munnhule/halsen (halsbetennelser)
 • Nesetetthet
 • Bihuleplager
 • Neseblødning
 • Svimmelhet og hørselsutredning
 • Øresus
 • Ørebetennelser
 • Heshet
 • Evaluering og klipping av tungebånd
 • Veiledning og generell informasjon

Behandlingsdetaljer

Snorking og pustestopp

Et lavt hengende ganeseil med eller uten lang drøvel kan begrense plassforholdene i svelget. Dette fører til økt vibrasjon ved respirasjon under søvn og kan føre til kraftig snorking som er plagsomt for både pasienten og pårørende. En enkel snorkeoperasjon innebærer at deler av gane-seilet og drøvelen blir fjernet, vanligvis i lokalbedøvelse men dette kan også gjennomføres med pasienten i narkose hvis de har en kraftig brekningsrefleks.

Operasjonen tar under 20 min, og pasienten må sykemeldes i 2-3 dager, avhengig av yrke.

Plager i munnhule og halsen (halsbetennelser)

Hyppige halsbetennelser kan skyldes plager relatert til halsmandler/tonsiller. Hvis kriteriene for operasjon er tilfredsstilt, kan det være nødvendig å fjerne mandlene. Konstant og sosial hemmende dårlig ånde på grunn av betennelse-rester og mat er også grunnlag for å fjerne mandlene. Store mandler kan føre til dårlig søvnkvalitet på grunn av snorking og obstruksjon.

Operasjonen skjer i full narkose og sykemeldingen er vanligvis 2 uker. Vi tilbyr også vurdering og eventuelt fjerning av utvekster av ulike sorter fra slimhinner i munnen.

Nesetetthet

En skjev neseskillevegg kan være medfødt eller oppstå i forbindelse med en tidligere neseskade. Neseskilleveggen deler nesehulen i like deler og en misdannelse her kan føre til trange plassforhold, som reduserer luftpassasjen. Dårlig luftstrøm i nesen kan være en årsak til plagsom snorking, bihule betennelser og dårlig søvnkvalitet på grunn av munnpusting. Neseskilleveggen kan korrigeres med et kirurgisk inngrep i full narkose, hvor man fjerner brusk & ben fra innsiden for å fjerne obstruksjonen, men bevare nesens struktur. To tynne silikonplater blir sydd på hver side av nese-skilleveggen (fjernes etter 1 uke) og to små selv-oppløsende tamponger ligger i nesen etter operasjonen. Det er viktig for pasienten å spyle nesen med saltvann minst 2-3 ganger daglig i 3 uker etter prosedyren. Andre sykdommer som kan ledsage til nesetetthet er store nese-muslinger. Alle har tre til fire nese-muslinger i hver nesehule. Nese-muslinger fungerer som en slags fuktighet & varme anlegg som gjør luften man puster inn mer fuktig og varm. Ofte kan disse bli forstørret, enten på grunn av kronisk irritasjon eller allergi. Det er mulig å krympe nese-muslinger i lokal bedøvelse ved bruk av radiobølger, for å skape kontrollerte “brannskader” i slimhinnene som gjør det vanskeligere for slimhinnen å hovne opp. Pasienter som får den type operasjon sykemeldes i 1-2 dager og må også spyle nesen med saltvann i etterkant.

Bihuleplager

Bihuleplager skjer i forbindelse med gjentatte bihulebetennelser med slimhinne fortykkelse som blokkerer passasjen mellom bihulene og hulrommet i nesen. Bihuleplager kan også skje på grunn av nese-polypper eller svulster som ligger i nesen og bihuler. En operasjon er tilrådelig etter et mislykket forsøk for å behandle bihuleproblemene med medikamenter. Operasjonen er i form av en FESS eller funksjonell endoskopisk sinus (bihule) kirurgi. Hensikten bak operasjonen er å fjerne polypper og slimhinne hevelse, øke plassforholdene i bihule og nesen, og samtidig gjøre en grundig opprensking for å fjerne gammelt slim. En FESS operasjon er gjennomført med pasienten i full narkose. Den kan vare fra 1 til 2 timer, og etter operasjonen får man små tamponger som er enten selvoppløsende eller som må fjernes av en sykepleier etter 1-2 dager. Deretter bør nesen og bihulene spyles grundig med saltvann (minst 2-3 ganger daglig i 6 uker) samt gjenoppta lokal nesespray i en periode, avhengig av diagnosen.

Neseblødning

Neseslimhinnene forsynes av et rikt nettverk av blodkar. Noen av disse blodkarene kan sprekke (enten spontant eller ved kontakt), og føre til plagsomme og hyppige neseblødninger, hos barn og voksne. De eldre er ofte svært utsatt for å få neseblødning, siden de ofte må ta andre medisiner som tynner blodet. I de fleste tilfeller ses blødningsfokus etter en enkel undersøkelse av indre nesen. Dette kan deretter forsiktig brennes etter at nese slimhinnen er godt bedøvet med bomullsullanestesi (ingen sprøyter). Denne prosedyren er veldig lett å gjøre hos barn som samarbeider.

Svimmelhet og hørsel

Svimmelhet er et vanlig problem i befolkningen. Forskning har demonstrert at opptil 8-10 % av nordmenn er plaget med svimmelhet. Ved høy alder kan opptil en tredjedel være plaget med svimmelhet.

For å stille diagnosen som fører til svimmelhet er det viktig å få et klart bildet av sykehistorien. Våre spesialister vil foreta en grundig undersøkelse. Dette vil blant annet innebære en grundig undersøkelse av ørene og balanseorganet. De kan veilede deg med å avklare diagnosen, og i noen tilfeller gi behandling som vil hjelpe deg på vei. Legen kan også gi råd og hjelpe deg med praktiske tiltak i forhold til arbeidsgiver og trygd. Det er viktig å vite at å bli frisk av svimmelhet kan være en langtrukken prosess som krever egeninnsats.

Problemer med hørselen er den vanligste årsaken til at pasienter oppsøker øre nese hals spesialist. Årsaken til nedsatt hørsel kan være sammensatt. Aldersbetinget hørselstap er den vanligste årsaken til hørselstap hos pasienter over 60 år. Svekket hørsel grunnet tidligere yrke eller hobby relatert støy skade er også svært vanlig. Medfødt hørselstap trenger ikke nødvendigvis å oppstå bare i barndommen. Genetisk betinget hørselstap er mer uforutsigbar og kan slå til i voksen alder. Hørselsvekkelse som er en følge av nedsatt funksjon av hørselsnerven i tinningben, kan bedres med diverse hjelpe-midler og veiledning. Derimot trauma eller sykdomsrelaterte skader på selve trommehinnen eller strukturer i mellomøret må korrigeres kirurgisk. Sistnevnte krever et mer omfattende utredningsforløp for å lokalisere hovedproblemet før man velger hvilke type operasjon som er best.

Øresus

Tinnitus er en falsk lydoppfattelse uten ekstern lydkilde. Det kan være tilstede i et eller begge ører. Det kan også være tilstede hele dagen, eller bare oppstå I forbindelse med rolige omgivelser. Tinnitus er en kronisk lidelse som kan ha mange årsaker. Det er et fenomen som påvirker pasienter i ulike grader av alvorlighet. Vår jobb er å ta tinnitus på alvor, for å lete etter en eller flere potensielle årsaker, og tilby målrettet veiledning.

Ørebetennelser

Infeksjoner i øre kan komme i mange forskjellige former, avhengig av varigheten på symptomene og den delen av øret som er irritert. Symptomer på ørebetennelse kan være ren smerte eller ubehag med renning, plagsom kløe eller dott-følelse i en eller begge ører. Hyppige øre-infeksjoner hos barn kan føre til væskeansamling i mellomøret. Dette må utredes og behandles hvis væsken er tilstede i mer enn 3 måneder. Dette har betydning for hørsel og påfølgende språkutvikling.

Stemmeendringer

Vår stemme karakteriser oss som mennesker. Ofte kan stemmen svekkes gradvis over tid eller endres etter en gjennomgått øvre luftveisinfeksjon. Magesyre kan også føre til stemmeendringer. Stemmen er et resultat av et komplisert og koordinert samarbeid av forskjellige strukturer i strupen. En grundig kameraundersøkelse gjennom nesen, er den beste måten å se på alle strukturene, for å forsøke å diagnostisere årsaken til en underliggende sykdomsprosess.

Evaluering av tungebånd

Behandling av et stramt tungebånd som er oppdaget tidlig kan hjelpe med å opprettholde god munnhygiene i barn, forhindre begrenset uttalelse av ord og assistere med god sugeteknikk under amming.

Veiledning og generell informasjon

Våre spesialister har også bred erfaring med andre øre nese hals relaterte problemstillinger med sterkt tilknytning til sykehuset. De er villig til å hjelpe med en primær vurdering og tilby videre utredning og i noe tilfeller, anbefale behandling.

Våre spesialister

Ruben Sandvik Fiskå

Spesialist øre-nese-halskirurgi.
Forusakutten

Medisinsk statseksamen fra Semmelweis medisinske universitet, Budapest, 2011.  

Har utført spesialistutdannelse innen ØNH ved SUS og Haukeland universitetssykehus. 

Jobber som Overlege ved ØNH avdelingen ved SUS.

Spesielt interessert i laryngologi og nese-bihule-relaterte sykdommer, men utreder og behandler også andre sykdommer i øre-nese-hals-området.

Medlem av Den norske legeforeningen og norsk forening for otorhinolaryngologi og hode-hals kirurgi.  

Sudeep Mukerji

Spesialist øre-nese-hals-kirurgi. PhD
Forusakutten

Medisinsk embetseksamen i 2005 ved Royal College of Surgeons i Irland. Mastergrad fra Harvard Medical School og kirurgisk tjeneste på Brigham Woman´s & Childrens Hospital (Boston, USA). Spesialistutdannelse ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord-Norge, og doktorgrad innenfor hørsel ved Universitet i Bergen i 2016.

Godkjent øre-nese-hals-spesialist i 2017. Jobber som overlege på SUS.

Generelle øre-nese-hals-sykdommer med spesiell interesse i hørsel/øre/balanse og bihule- og neserelaterte plager.

Prisliste

Tilleggsundersøkelser

 • Nasoskopi: kr 425
 • Fleksibelt skopi strupe/larynx: kr 425
 • Typanomerti: kr 200
 • Behandling av neseblødning: kr 450

Operasjoner

 • Concotomi: fra kr 15 200
 • Septumplastikk: fra kr 21 000
 • FESS: fra kr 23 000
 • Tonsilleektomi: fra kr 18 000
 • Snorkeoperasjon: fra kr 15 000