Hopp direkte til innhold

Denguefeber

Denguefeber og Dengue hemoragisk feber (DHF) er en smittsom virussykdom som overføres til mennesker via mygg.

Myggen, dengue er nært beslektet med gul feber og japansk encephalitt. Det finnes fire serotyper av viruset: Dengue 1, 2, 3, og 4 som alle gir det samme kliniske bildet.

Inkubasjonstid: 2-8 dager. Sykdommen kan gi influensa lignende symptomer. Sykdommen kalles også ”Break Bone Fever” fordi sykdommen gir smerter i muskler og ledd.

Dengue er en sykdom som oppstår mest i tropisk- og subtropiske områder. Mer en 2,5 milliarder personer bor i risiko områder.(se kart) Omtrent 50-100 millioner smittes årlig. DF- sykdommen er som regel godartet og varer i en drøy uke. 200.00-500.00 tilfeller får den alvorlige typen – DHF.  Denne type dengue er dødelig- ca 5%, pga. hemoragiske komplikasjoner som oppstår.  DHF sees ofte i lokalbefolkningen – særlig sør - Amerika og sørøst - Asia. Hos disse er det som regel en re-infeksjon med denguevirus, med overvekt av type 2 som skiller seg ut.

Det har i det siste året vært utbrudd på de Karibiske øyer, i Mellom-Amerika, de nordlige deler av Sør-Amerika og Sørøst-Asia. Det har vært mer en 400 000 tilfeller i Indonesia, Burma og Thailand hvor det er registrert over 8 000 dødsfall.

Årsak

Denguefeber skyldes virusinfeksjon som overføres via mygg til mennesker.  

Smitteveier

Dengue overføres gjennom Aedes aegypti-mygg som foretrekker mennesker, hele døgnet både i by og på landsbygd. Dengue-epidemier er vanligst i områder med høy befolkningstetthet og myggforekomst. Små vannreservoarer er ideelle klekke-steder for myggen, som er vektor for denguefeber. Epidemier kommer ofte etter regntid, flom og oversvømmelser.

Symptomer

 • høy feber (39-40)
 • hodepine
 • sterke smerter i muskler og ledd
 • kvalme/oppkast
 • rødhet i ansiktet
 • kraftig svetting og forstyrret smaksopplevelser
 • utslett 3-4 dager etter at feberen avtar

Sykdomsforløp

Sykdommen går som regel over av seg selv, men det kan gå lang tid før en blir frisk. Blir en bitt flere ganger kan den gi hemoragisk feber (DHF) og være dødelig. 

Forebygging

Det finnes ingen vaksiner eller medisiner enda, men den reisende kan redusere risikoen med å hindre myggstikk.(Vaksine er på trappene!)

 • Sove under impregnert myggnett om natten, med mindre man bor på hotell med aircondition eller høyt oppe i etasjen.
 • Bruke myggspray/stift.
 • Dekke kroppen med klær. (langarmet skjorte og bukse)
 • Bruke myggspray på klær.

Behandling

Oppsøk lege straks dersom du får symptomer etter en reise fra dengue-endemiske områder. Informer legen hvor du har vært, slik at riktig diagnose og tidlig behandling blir gitt. Behandlingen er symptomatisk. Acetylsalisylsyre (asprin) og Ibuprofen (Ibux) skal ikke brukes i behandlingen av feber pga. blødningsfaren. Man kan bruke paracetamol (Paracet) i stedet.

Gjennomgått sykdom gir livslang beskyttelse mot den aktuelle serotype, men ingen kryssimmunitet.