Hopp direkte til innhold

Dykking

Dykking er en spennende og utfordrende hobby. Men dykking er også forbundet med en viss fare dersom en slurver med sikkerheten. Da kan en få trykkfallsyke (dykkersyke).

Trykkfallsyke

Ved 10 meters dyp vil trykket på kroppen være dobbelt så stort som på overflaten. Ved 20 m. dyp er trykket tre gg. så stort. Etter langvarig trykk kan vi enkelt tenke oss at blodet står under trykk som i en brusflaske. Dersom en stiger for fort opp, vil vi få samme effekt som når man åpner en brusflaske. Disse boblene kan være livsfarlige og sette seg fast og stoppe små blodårer, eller i verste fall stoppe til i store årer som går til hjerne og hjerte.

Flyreisen etter dykking

Alle som dykker vet at trykkfallsyke kan oppstå dersom man stiger for fort opp til overflaten etter et dypt eller langvarig dykk.

Men det en også bør vite er at trykket fortsetter å synke når en reiser med fly rett etter en har dykket. Jo høyere opp man kommer til lavere blir trykket. Det kan føre til dykkersyke under flyreisen hjem fra ferie.

Husk: La det gå minst 24 t. etter dykking før du skal ut å fly.

Høy alder, overvekt og alkoholinntak vil øke faren for dykkersyke.

Barotraumer

Trykkskade kan oppstå ved for rask nedstigning under både flyging og dykking. Det oppstår et undertrykk i mellomøret. Blir dette stort kan trommehinna sprekke. Det samme kan skje dersom en er forkjølt, har allergi eller har store falske mandler. Da klarer en ikke utligne trykket på vanlig måte.

Sykdomstegn: Trykkfølelse og smerter i øret. Nedsatt hørsel.

Behandling: En kan holde for nesen og lukke munnen og blåse, slik at en får utligning.

Nesedråper og spray ½ t. før nedstigning, dersom en er forkjølt.

Får man vondt i øret ved neddykking, skal man stige litt opp for å utligne trykket forsiktig.

Nitrogenrus

Når man dykker på mer enn 15 m. dyp vil dømmekraften kunne reduseres pga. nitrogenmengden man får i blodet.

Martinis lov: 15 dybdemeter tilsvarer en Martini, 30 dybdemeter tilsvarer to Martini, osv.

Rusen er ikke farlig, men man kan bli uforsiktig og man kan miste orienteringsevnen.

Medikamenter: Lariam (malariamedisin) bør ikke anbefales til dem som skal dykke. Alle medisiner med trekantvarsel (sovemedisin/smertestillende) må unngås. Alkohol og dykking hører absolutt ikke sammen.

Kontraindikasjon

Gravide, epilepsi, hjertesykdommer, astma, hjernetumor/sykdommer, diabetes, ØNH-sykdommer, angst, psykoser, alkohol- og medikamentmisbruk med flere.

Personer med kroniske lidelser må rådføre seg med sin fastlege.

Farlige dyr

Hvithai og tigerhai er de mest farlige dyrene i havet. Risikoen for å bli angrepet av hai er svært liten.

Det finnes mange giftige dyr i havet, både fisk med stikkende pigger, magneter, koraler, snegler og kråkeboller- se men ikke røre.

Reiseforsikring

Sjekk forsikringen om den dekker skader ved dykking og om den dekker dykking på større dyp.