Hopp direkte til innhold

Forskjellige typer mygg

Leishmaniasis (sandflue)

Smittestoffet overføres til mennesker gjennom stikk. Sandfluen er 1,5-2,5 mm stor. Det er to forskjellige typer: Kutan- og Visceral leishmaniasis (kala azar)

Symptomer

 • Ved kutan leishmaniasis: Det utvikles et ulcererende og granulerende sår på stikkstedet.
 • Ved visceral leishmaniasis: Gir uregelmessig feber, og forstørret lever og milt.

Sykdommen forekommer i forskjellige former rundt omkring i verden der det er høy luftfuktighet og høy temperatur: Mellom- og Sør-Amerika, Afrika og deler av Asia, men også landene rundt Middelhavet.                                                                        

Behandling

Oppsøk lege for medisiner og behandling.

Forebygging

Bruk myggspray, ha på langarmet skjorte og bukse under skumring - kveld og tidlig morgen. Bruk impregnert myggnett over sengen.  Det er ingen vaksine mot sykdommen.

Trypanosomiasis/Tsetseflue – Afrikansk sovesyke

Sykdommen forekommer i Afrika mellom 15 gr. nord og 20 gr. sydlige breddegrader. Smitten skjer via tsetsefluen. Den stikker kun på dagtid og gir et smertefullt stikk. Fluen tiltrekkes av mørke farger og bevegelse.

Det er to typer:

1. finnes i Vest-Afrika og har infiserte mennesker som det primære reservoar for sykdommen. Det er svært sjelden turister rammes.

Symptomer: feber, utilpasshet utvikler langsomt encephalitt (hjernehinnebetennelse) over måneder -år.

2. finnes i Øst-Afrika, denne er en zoonose med kveg og antiloper som reservoar. Den er blitt en større risiko for safariturister og jegere den siste tiden.

Inkubasjon: 6 - 28 dager.

Symptomer

 •   Sovesyke med feber/utilpass
 •   2-3 dager etter bittet - infeksjon med kraftig lokal hevelse og misfarging. Hovne lymfeknuter.
 •   Utslett og tegn på encephalitt med svekket bevissthet.

Forebygging

 • Unngå områder med tsetseflue - snakk med lokalbefolkningen som vet hvor disse områdene er.
 • Bruk lyse klær av kraftig kvalitet så ikke fluen stikker igjennom.
 • Impregner klærne.
 • Myggnett foran ansiktet.
 • Myggmiddel har ingen sikker effekt, men bør brukes likevel.
 • Ved utvikling av symptomer må du oppsøke lege umiddelbart for rask behandling.

Marburg- og Ebolainfeksjon

Disse to sykdommer er forårsaket av et nært beslektet virus som gir høy feber og ofte stor blødningstendens. Dødeligheten er stor. Visse aper tror man fungerer som reservoar for sykdommen. Sykdommen forekommer størst i Sentral-Afrika.

Det har den senere tid vært utbrudd av ebolainfeksjon med mange syke og stor dødelighet.

Smitten overføres via kroppsvæsker fra syke mennesker. Det kreves derfor stor forsiktighet ved pleie av slike pasienter.

Risikoen for å bli smittet for turister er svært liten.

Forebygging

Ingen vaksiner – unngå kontakt med syke mennesker.

Schistosomiasis/Bilharziose – marksykdom

Sykdommen er endemisk i Afrika, Asia, Sør-Amerika og visse Karibiske øyer. Sykdommen overføres til mennesker som kommer i kontakt med infisert ferskvann i tropiske områder. Enkelte snegler fungerer som mellomvert. Den utviklede larven svømmer fritt og trenger seg gjennom frisk hud. Sykdommen er den nest mest alvorlige parasittære sykdom, kun overgått av malaria.

Symptomene varierer med hvilken type marksykdom: magesmerter og diare, hudkløe, feber, kvalme, hodepine, tretthet osv.

Sykdommen er vanskelig å behandle.

Forebygging

Gå aldri barbeint i innsjøer og vanndammer. Bad kun i svømmebasseng som er klorerte og velholdte. Drikk kun flaskevann eller kokt vann.