Hopp direkte til innhold
Kirurgi

Refertilisering

Fra tid til annen er det situasjoner i livet som gjør at mannen som er sterilisert ønsker å bli forplantningsdyktig igjen.

Pris forundersøkelse
1 950,-
Pris operasjon
27 000,-
Inkluderer operasjon samt undersøkelse av sædprøve etter minst 3 måneder
Ansvarlig lege:
Inga Norunn Jacobsen

Det går teknisk å sy sammen igjen sædlederne som tidligere er kuttet, men en kan ikke garantere at mannen blir produktiv i mer enn 65-70% av tilfellene. Det er flere andre faktorer som også spiller inn avhengig av om det skal lykkes. Det kan være tiden som er gått fra han ble sterilisert, alderen til kvinnen og andre forhold. Dette vil bli diskutert ved den første konsultasjonen.

Om forløpet

Forberedelser

Står du på blodfortynnende medisin inkludert antiflogistika, må dette avsluttes noen dager før operasjonen.

Selve dagen

Du vil få tilbud om en beroligende tablett som tas før operasjonen. Planlegg at noen kjører deg hjem.

Inngrepet foretas hovedsakelig i lokal bedøvelse. Du vil merke berøring under operasjonen, men skal ikke kjenne smerte. Kirurgen bruker luper under operasjonen for å kunne gjøre denne prosedyren så omhyggelig og sikker som mulig. Det kan bli et operasjonssnitt på 3-4 cm på hver side av scrotum. Det er en del arrvevv som må fjernes før renskårne ender av sædlederen sys sammen. En gjør det som er teknisk mulig for å få passasje gjennom sædlederen etter at den er sydd sammen igjen. Lukker operasjonssåret inkludert huden med tråd som forsvinner av seg selv.

Du må også ta antibiotika noen få dager.

Etter

Avstå fra større fysisk aktivitet til såret er grodd og hevelsen gått tilbake. Unngå sex og utløsning i minst 3 uker etter operasjonen. Det som er sydd sammen, må få tid til å gro.

Du kan dusje operasjonsområdet 2 dager etter operasjonen.

Vanligvis skal det være nok å ta Paracetamol og Ibux som smertestillende. Noen kan trenge noe som er sterkere.

Oppfølging

Etter 2-3 måneder kan du komme å levere en sædprøve for å se om det er levende sædceller tilstede.

Risiko

Sjeldent at det oppstår større komplikasjoner. Det er forventet at scrotum blir litt hoven og misfarget etter inngrepet. Dersom pungen svulmer opp og blir veldig stor, kan det skyldes blødning det første døgnet. Da må du ta kontakt med oss eller legevakten.

Om det skulle tilstøte en infeksjon, vil oftest skje etter noen dager. Symptomene på det er rødlig hevelse, smerter , væsking fra såret og evt. feber. Da må lege kontaktes. Du får også antibiotika som skal motvirke en eventuell infeksjon.

Våre spesialister

Inga Norunn Jacobsen

Spesialist generell kirurgi, urologi og ortopedi
Forusakutten

Utdannet som lege ved Universitetet i Bergen, ferdig i 1985. Har senere spesialisert seg innen fagområdene generell kirurgi og urologi i 2005, og ortopedi i 2009.

Har jobbet ved Stavanger Universitetssykehus siden 1994, innenfor Urologisk seksjon, generell kirurgisk avdeling, samt ortopedisk avdeling.

Hazem Hassan

Spesialist i generell kirurgi
Forusakutten

Dr. Hazem Hassan er godkjent spesialist i generell kirurgi.

Han har en lang kirurgisk karriere hvor han har gjennomført en rekke operasjoner innenfor generell kirurgi, gastrokirurgi, karkirurgi og urologi. Han har lang erfaring med laparoskopiske (kikkhull) operasjoner, blant annet fjerning av galleblære og laparoskopisk brokkoperasjoner. Dr. Hassan har spesiell ekspertise i endoskopiske prosedyrer som koloskopi, gastroskopi, endoskopiske fjernelser av små og store polypper.

Dr. Hassan har en forskning- og akademisk karriere innfor gastroenterologi, han har publisert over 40 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, og er aktiv innen forskning og utvikling av endoskopisk behandling og diagnostikk. 

Han er også overlege på kirurgisk gastroenterologisk avdeling og ansvarlig for avanserte endoskopiske prosedyrer på Herlev Hospital i Danmark.