Hopp direkte til innhold
Urologi

Skjev eller krum penis Peyronies sykdom

En del menn får en skjev eller krum penis ved reisning. Krummingen kan gå oppover, nedover eller til siden. I slapp tilstand ser penis som regel normal ut.

Pris
1 950,- /Konsultasjon
Ansvarlig lege:
Inga Norunn Jacobsen
  • Ventetid: Kort ventetid

Krummingen kan gjøre det vanskelig å gjennomføre samleie, som oftest pga. smerter. Allerede ved en krumming på omkring 30 grader kan det oppstår problemer med samleie. Tilstanden kan også oppleves som sjenerende rent kosmetisk.

Symptomer

De fleste med skjev penis har ingen andre plager enn at penis er skjev. Hos noen fører den skjeve penisen til vansker med å få reisning (ereksjon), og problemer med å gjennomføre samleie på grunn av smerter eller ubehag. Den medfødte varianten blir først plagsom i puberteten.

Dette kan være medfødt og viser seg tydelig i puberteten. I stedet for å gå rett ut eller litt oppover, slår penis et knekk et stykke utpå skaftet.

Feilstilling i penis kan også oppstå senere i livet av forskjellige årsaker. Som oftest er det en senfølge av Peyronies sykdom, hvor det oppstår som følge av en betennelse i svamplegemet og den kapselen som ligger rundt. I begynnelsen er det smerter ved reisning, hvilket i seg selv kan være nok til å ødelegge sexlivet. Etter hvert avtar smertene og det kan oppstå en kul/knute som gjør at penisen krummer. Krummingen avhenger av kulens størrelse og plassering. I visse tilfeller er det nærmest umulig å gjennomføre samleie.

Man vet ikke hva Peyronies sykdom kommer av. Det er særlig menn i 40-60 års alderen som rammes. Sykdommen forsvinner normalt av seg selv etter ½ – 1 år, så man bør avvente operasjon til etter dette.

Behandlingsdetaljer

Behandlingen er at et medikament som er beregnet på innsprøytning i bindevevsknutene. Medikamentet består av enzymer som bryter ned bindevev. Vanlig prosedyre er at dette sprøytes inn i bindevevet to ganger med to dagers mellomrom. Deretter skal man den neste måneden daglig tøye og strekke på arrvevet. Behandlingen kan gjentas ytterligere 3 ganger. Forskning viser at effekten ikke er svært god, men likevel klart bedre enn narremedisin. Studier har vist at pasienter som i utgangspunktet hadde en skjevhet på 30-90 grader fikk redusert skjevheten med gjennomsnitt 17 grader (mot 9 grader ved narremedisin). For noen kan dette være en funksjonelt viktig forskjell.

Kirurgi er aktuelt i de tilfeller der medisinsk behandling har vært mislykket, eller når det foreligger større skjevheter eller betydelige ereksjonsproblemer. Kirurgi er den mest effektive behandling. Mellom 50 og 75 % av skjevstillingene vil bli tilfredsstillende korrigert, men hos noen kan det oppstå ny skjevhet som nødvendiggjør ny operasjon. Ved induratio penis plastica skal det gå minst ett år fra krumningsprosessen er avsluttet før det er aktuelt å operere.

Våre spesialister

Inga Norunn Jacobsen

Spesialist generell kirurgi, urologi og ortopedi
Forusakutten

Utdannet som lege ved Universitetet i Bergen, ferdig i 1985. Har senere spesialisert seg innen fagområdene generell kirurgi og urologi i 2005, og ortopedi i 2009.

Har jobbet ved Stavanger Universitetssykehus siden 1994, innenfor Urologisk seksjon, generell kirurgisk avdeling, samt ortopedisk avdeling.