Hopp direkte til innhold

Oppfriskningsvaksiner for voksne

Behovet for vaksinering endrer seg med alder og tilstand. Mange av oss er ikke klar over egen vaksinestatus og tror man allerede er vaksinert mot det meste. Her kan du lese litt mer om FHI`s anbefalinger om vaksinering og noen av de vanligste vaksinene vi tilbyr ved Forusakutten Vaksinesenter.

Boostrix Polio

Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet får barn tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio på 2. klassetrinn (ca. 7 år) og 10. klassetrinn (ca. 15 år). Vi anbefaler at alle voksne tar oppfriskningsdoser av vaksinen omtrent hvert tiende år. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Ved å fylle på hvert tiende år sikrer man den enkeltes individuelle beskyttelse, samtidig som man opprettholder høy beskyttelse i befolkningen. Når de aller fleste i befolkningen er beskyttet mot en sykdom oppnår man såkalt flokkbeskyttelse, som igjen beskytter de som ikke er vaksinert. Ved lav vaksinasjonsdekning kan sykdommer som vi har kontroll over i Norge i dag (slik som polio og difteri) komme tilbake.

Alle vaksinene kan gis samlet i én sprøyte. 

Pneumokokkvaksine

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt). Selv med antibiotikabehandling er dødeligheten høy, om lag 20 prosent. Alvorlig pneumokokksykdom rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene, samt personer som er spesielt utsatt på grunn av andre sykdommer.  

Det finnes vaksiner mot pneumokokksykdom, og mange tilfeller med alvorlig pneumokokksykdom kunne vært unngått i Norge hvert år dersom flere hadde vært vaksinert. Folkehelseinstituttet anbefaler Pneumokokkvaksine til:

  • Alle personer over 65 år  (hvert 10 år). 
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.  
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.  

Øvrige vaksiner

Forusakutten vaksinesenter tilbyr vaksinering og reisemedisinsk rådgivning for privatpersoner og bedrifter. Vaksinering og reisemedisin utføres i henhold til FHIs faglige føringer. Kontakt oss gjerne for spørsmål og rådgivning.

Kontakt

Telefon

Telefon: 52 69 69 69
Åpen: man–fre: kl. 08.00 - 15.30

E-post

E-post: