LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Redusert tilbud

Som følge av koronaviruset har vi endringer i vårt tilbud.

Åpent:

  • Invasiv kardiologi
  • Poliklinikk hjerte- og lunge (fra og med 30.3.2020). Vi har både telefon-, video- og fysiske konsultasjoner. Du kan få time privat og via forsikring.
  • Infeksjonsavdeling (etter avtale med Helse Sør-Øst). Denne er isolert fra resten av sykehusdriften.

Pårørende har ikke anledning til å være med inn på sykehuset (med unntak av nødvendige ledsagere).

Har du time hos oss og er usikker på om du skal møte – ring oss på 67 02 30 00.

Se også LHL stenger midlertidig vårt rehabiliteringstilbud

Viktig melding
Gynekologi

Fjerning av livmor

Livmoren, eller deler av den, kan ofte fjernes ved hjelp av laparoskopi ("kikkhullskirurgi").

Ansvarlig lege:
Runar Eraker
  • Ventetid: Kort ventetid.
  • Sykmelding: Etter inngrepet vil sykmelding være aktuelt i 1-2 uker.

Kvinner i forskjellig alder har ofte ulike plager, ønsker og mål med sin helse. Hos oss kan du få en time når du er syk eller plaget.

Hos oss kan du få time hos gynekolog uten henvisning fra lege.

Symptomer

Vanlige årsaker til at livmoren fjernes, er blødningsforstyrrelser, muskelknuter, smerter eller ondartede sykdommer.

Behandlingsdetaljer

Operasjonen foregår i narkose. Snittet legges i navlen, deretter fylles bukhulen med gass for å kunne få oversikt over de indre organer. Man legger som regel ytterligere 3 snitt; 3 på 5 mm på magen. Man kan deretter inspisere bukhulen.

Livmoren blir deretter løsnet fra sine fester og man koagulerer blodforsyningen. Eggstokkene kan beholdes hvis de ser normale ut, eller de kan samtidig fjernes for å forebygge utvikling av cyster eller ondartet sykdom. Dette blir diskutert på poliklinikken før inngrepet og bør tas opp med den som opererer deg.

Ved kreft er det ofte nødvendig å fjerne både livmor og eggstokker.

Om forløpet

Forberedelser

Før operasjonen har du konsultasjon med legen som skal operere deg. Du skal da få utfyllende informasjon, og dere diskuterer hva som er best å gjøre i ditt tilfelle. Hvis en finner uventede funn under operasjonen, kan det i blant være nødvendig å utvide inngrepet.

Etter

Du våkner ofte med urinkateter. Dette blir fjernet samme dag eller dagen etter operasjonen. Du kan begynne å drikke og spise så fort du føler for det. Du får smertestillende og kvalmestillende medikamenter etter behov. I blant får du reise hjem samme kveld, andre ganger blir du i avdelingen til dagen etter operasjonen.

Etter inngrepet vil sykmelding være aktuelt 1-2 uker. I denne perioden er det viktig å komme gradvis tilbake til normal aktivitet, men aktiv fysisk trening bør utsettes 3-4 uker. Samleie bør unngås så lenge det er blødning fra skjeden, og i alle fall 3 - 4 uker etter operasjonen.

Når livmoren er fjernet får du ikke menstruasjon, hvis du har beholdt livmorhalsen vil noen kunne merke en sparsom regelmessig blødning.

Svangerskap er ikke lenger mulig. Hvis eggstokkene er fjernet, kan det være aktuelt med hormonbehandling, dette diskuteres med legen før hjemreise. 

Oppfølging

Alt som er fjernet blir mikroskopisk undersøkt. Dersom ytterligere behandling er nødvendig, kontakter vi deg.

Fastlegen din får tilsendt informasjon om hva som er gjort. 

Risiko

Blødning og infeksjoner kan forekomme. Skade på urinleder, urinblære eller tarm forekommer meget sjelden. Sjansene for komplikasjoner øker ved overvekt og sammenvoksninger. Sammenvoksninger sees hyppigere hvis du tidligere er operert. Blodpropp kan også oppstå selv om det blir gitt forebyggende medisin. Enhver narkose medfører også en risiko.

Våre spesialister

Våre spesialister innen gynekologi

Hege Elisabeth Mikalsen

Hege Elisabeth Mikalsen

Overlege. Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

LHL-sykehuset Gardermoen

Studerte medisin ved universitetet i Tromsø 1997-2003. Ferdig spesialist i gynekologi og fødselshjelp 2013.

Jobbet ved Kvinneklinikken i Bodø, 2007-2012, og ved Ahus fra 2012. Jobber som overlege ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken AHUS. 

Interesse og erfaring innenfor endoskopisk kirurgi.

Runar Eraker

Runar Eraker

Overlege. Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

LHL-sykehuset Gardermoen

Studerte medisin ved universitetet i Bergen 1978-1984. Ferdig spesialist i gynekologi og fødselshjelp 1993.

Har jobbet på Kvinneklinikken Akershus Universitetssykehus siden 1989. Jobbet et år på Radiumhospitalet 2004. Jobber nå som overlege ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken AHUS.

Stor interesse og erfaring innenfor alle typer gynekologisk kirurgi, med spesiell interesse for endoskopisk kirurgi.