LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Redusert tilbud

Som følge av koronaviruset har vi endringer i vårt tilbud.

Åpent:

  • Invasiv kardiologi
  • Poliklinikk hjerte- og lunge (fra og med 30.3.2020). Vi har både telefon-, video- og fysiske konsultasjoner. Du kan få time privat og via forsikring.
  • Infeksjonsavdeling (etter avtale med Helse Sør-Øst). Denne er isolert fra resten av sykehusdriften.

Pårørende har ikke anledning til å være med inn på sykehuset (med unntak av nødvendige ledsagere).

Har du time hos oss og er usikker på om du skal møte – ring oss på 67 02 30 00.

Se også LHL stenger midlertidig vårt rehabiliteringstilbud

Viktig melding
Gynekologi

Fjerning av polypp/muskelknuter

Polypp / muskelknuter kan ofte fjernes ved hjelp av hysteroskopi.

Ansvarlig lege:
Runar Eraker
  • Ventetid: Kort ventetid.
  • Varighet: Selve operasjonen tar 10 – 25 minutter.
  • Sykmelding: Kort eller ingen sykmelding.

Kvinner i forskjellig alder har ofte ulike plager, ønsker og mål med sin helse. Hos oss kan du få en time når du er syk eller plaget.

Hos oss kan du få time hos gynekolog uten henvisning fra lege.

Symptomer

Polypper og eller myomer gir blødninger, smerter og utflod. Disse kan også være forklaring på barnløshet, eller gjentatte spontanaborter.

Kort beskrivelse

En går inn gjennom livmorhalskanalen med et instrument som er tilkoblet en TV-skjerm. På denne måten kan man ta bort myomet / polyppen inne i livmoren.

80-90 % av de opererte blir fornøyde med resultatet. Blødningene reduseres betydelig og eventuell utflod forsvinner. Dersom det foreligger barneønske vil dine sjanser for å oppnå graviditet være økt.

Behandlingsdetaljer

Operasjoner gjennom hysteroskop blir vanligvis gjort i narkose. Da brukes sovemidler som gir deg dyp narkose uten hang-over. Du er lys våken etter 5 minutter når vi stopper tilførsel av sovemidler. Når du er våken etter narkosen er alle aktive narkosemidler ute av kroppen.

Om forløpet

Forberedelser

Du skal ikke innta fast føde, tyggegummi, røyk, pastiller eller snus etter midnatt dagen for inngrepet, men du kan drikke klare væsker inntil 2 timer før operasjonen, f. eks. vann, te, kaffe uten melk, saft.

Det er viktig å være i bevegelse til like før operasjonen, vær gjerne oppe i avdelingen. Dette vil gjøre at du kommer deg raskere etter operasjonen.

I enkelte tilfelle blir du innlagt dagen før inngrepet for å tømme tarmen. Tarmtømming er imidlertid sjelden.

Etter

Vanligvis utskrives pasienten operasjonsdagen eller dagen etter.

Blødningene avtar mye i løpet av de første dagene, men utflod kan holde på i avtagende grad i 4 uker. Smerter er ikke vanlig. Skulle dette forekomme sammen med feber, kan det være tegn på betennelse, og du må ta kontakt med sykehuset.

Etter operasjonen klarer man seg med kort eller ingen sykemelding. Unngå karbad og samliv de første dager etter operasjon.

Behov for prevensjon er uendret etter dette inngrepet.

Oppfølging

Vanligvis vil vi vurdere resultatene av operasjonen etter 6 måneder med gynekologisk undersøkelse og ultralyd. Dette foregår hos din egen gynekolog eller lege om ikke annet avtales. Her vil vi sammen med deg diskutere videre oppfølging og eventuelt behandling.

Risiko

Det kan en sjelden gang oppstå hull i livmoren under operasjonen. Som regel gror dette av seg selv, men kan kreve ekstra observasjon etterpå. Enkelte ganger blør det kraftig ved slutten av operasjonen, og det blir da lagt inn et kateter i livmoren. Kateteret fjernes etter noen timer eller senest dagen etter uten at dette gir problemer.

Under operasjon blir det brukt en skyllevæske i livmoren for å lette operasjonen og gi god oversikt. Noe av denne væsken kan gå over i blodbanen. Dette kan medføre kvalme og/eller hodepine i noen timer.

Våre spesialister

Våre spesialister innen gynekologi

Hege Elisabeth Mikalsen

Hege Elisabeth Mikalsen

Overlege. Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

LHL-sykehuset Gardermoen

Studerte medisin ved universitetet i Tromsø 1997-2003. Ferdig spesialist i gynekologi og fødselshjelp 2013.

Jobbet ved Kvinneklinikken i Bodø, 2007-2012, og ved Ahus fra 2012. Jobber som overlege ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken AHUS. 

Interesse og erfaring innenfor endoskopisk kirurgi.

Runar Eraker

Runar Eraker

Overlege. Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

LHL-sykehuset Gardermoen

Studerte medisin ved universitetet i Bergen 1978-1984. Ferdig spesialist i gynekologi og fødselshjelp 1993.

Har jobbet på Kvinneklinikken Akershus Universitetssykehus siden 1989. Jobbet et år på Radiumhospitalet 2004. Jobber nå som overlege ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken AHUS.

Stor interesse og erfaring innenfor alle typer gynekologisk kirurgi, med spesiell interesse for endoskopisk kirurgi.