LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Redusert tilbud

Som følge av koronaviruset har vi endringer i vårt tilbud.

Åpent:

  • Invasiv kardiologi
  • Poliklinikk hjerte- og lunge. Vi har både telefon-, video- og fysiske konsultasjoner. Du kan få time privat og via forsikring.
  • Infeksjonsavdeling (etter avtale med Helse Sør-Øst). Denne er isolert fra resten av sykehusdriften.

Pårørende har ikke anledning til å være med inn på sykehuset (med unntak av nødvendige ledsagere).

Har du time hos oss og er usikker på om du skal møte – ring oss på 67 02 30 00

Se også LHL stenger midlertidig vårt rehabiliteringstilbud

Viktig melding
Gynekologi

Stressinkontinens Vaginal slyngeplastikk for urinlekkasje ved anstrengelse

Polypp / muskelknuter kan ofte fjernes ved hjelp av vaginal slyngeplastikk.

Ansvarlig lege:
Runar Eraker
  • Ventetid: Kort ventetid.
  • Sykmelding: Sykmelding er avhengig av hvor tungt arbeid man har, vanligvis 1 uke.

Denne form for slyngeplastikk er et enkelt og lite inngrep, og er velegnet for de fleste pasienter med anstrengelseslekkasje. Studier har vist gode resultater: 85-90% av pasientene blir helt kvitt sin anstrengelseslekkasje.

Symptomer

Urinlekkasje ved hoste skyldes oftest skade i festet av skjeden og urinrør i forhold til bekkenveggen og/eller skade av nervene som går til musklene i bekkenbunnen og urinrøret. Disse skadene kan oppstå ved en fødsel. Men kvinner som ikke har født, kan også få urinlekkasje.

Kort beskrivelse

Operasjonen utføres i generell eller lokalbedøvelse. Før du skal til operasjonsstua får du smertestillende tabletter.

Behandlingsdetaljer

Inngrepet går ut på at det lages et lite snitt i fremre skjedevegg og 2 små snitt i huden nederst på magen eller i lysken. Et bånd trees under urinrøret og opp bak symfysen/bekkenbenet. Dette skal forhindre at urinrøret får bevege seg ved hoste og annen fysisk anstrengelse og derved hindre lekkasje av urin.

Om forløpet

Forberedelser

Du skal ikke innta fast føde, tyggegummi, røyk, pastiller eller snus etter midnatt dagen for inngrepet, men du kan drikke klare væsker til 2 timer før operasjonen (vann, te, kaffe uten melk, saft). I avdelingen vil du få tilbud om næringsdrikk som gir ekstra energi.

Det er ofte ventetid frem til operasjonen og det er viktig at du er oppe og beveger deg i denne tiden og ikke ligger i sengen, da kommer man raskere i normal funksjon etter operasjonen.

Etter

Noe smerter må selvfølgelig påregnes, men er vanligvis lite uttalte. Du får ikke kateter etter operasjonen, og skal forsøke å late vannet så snart du kjenner trang til det. Man kan reise hjem når man klarer å late vannet tilfredsstillende. Hvis man ikke klarer det samme kveld, tappes man før hjemreise om kvelden og kommer tilbake neste morgen, da har de aller fleste kommet i gang med vannlatningen. Hvis man ikke klarer å late vannet dagen etter, vil man bli opplært i å tappe urinen selv, og spontan vannlatning kommer oftest i gang av seg selv etter noen dager.

Blærekatarr kan forekomme etter et slikt inngrep. Får du svie eller hyppig vannlatning etter hjemreisen, bør du ta med morgenurin på kokt glass til din egen lege.

Ved operasjonen er det brukt tråd som forsvinner av seg selv. Det kan derfor komme ut trådbiter i noen uker fremover. 

Den første tiden bør du være forsiktig og unngå tunge løft (mer enn en bøtte vann) og tungt arbeid (gulvvask og støvsuging) som ikke er absolutt nødvendig.. Du bør unngå samleie i ca. 6 uker. Du bør også unngå forstoppelse da kraftig trykking på toalettet kan bidra til at operasjonen blir mindre vellykket.

Hvis du utvikler problemer med å tømme blæren, bør du ta kontakt med legen som opererte deg.

Oppfølging

Du blir innkalt til kontroll 6-12 måneder etter operasjonen for å vurdere resultatet.

Risiko

Ved alle kirurgiske inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner, som blodansamling, blodpropp eller infeksjon. Lokalinfeksjon og fremmedlegeme reaksjon mot slyngen forekommer svært sjelden.

Våre spesialister

Våre spesialister innen gynekologi

Hege Elisabeth Mikalsen

Hege Elisabeth Mikalsen

Overlege. Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

LHL-sykehuset Gardermoen

Studerte medisin ved universitetet i Tromsø 1997-2003. Ferdig spesialist i gynekologi og fødselshjelp 2013.

Jobbet ved Kvinneklinikken i Bodø, 2007-2012, og ved Ahus fra 2012. Jobber som overlege ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken AHUS. 

Interesse og erfaring innenfor endoskopisk kirurgi.

Runar Eraker

Runar Eraker

Overlege. Spesialist i gynekologi og fødselshjelp.

LHL-sykehuset Gardermoen

Studerte medisin ved universitetet i Bergen 1978-1984. Ferdig spesialist i gynekologi og fødselshjelp 1993.

Har jobbet på Kvinneklinikken Akershus Universitetssykehus siden 1989. Jobbet et år på Radiumhospitalet 2004. Jobber nå som overlege ved gynekologisk seksjon, Kvinneklinikken AHUS.

Stor interesse og erfaring innenfor alle typer gynekologisk kirurgi, med spesiell interesse for endoskopisk kirurgi.