LHL

Hopp direkte til innhold

Smittevern: Vi har åpent for fysisk oppmøte, og følger retningslinjene for smittevern.

Skal du til undersøkelse, behandling eller innleggelse må du begrense antall nærkontakter siste 10 dager i forkant. Begrens bruk av kollektiv transport ved mye smitte i samfunnet. Se også anbefalinger for risikogrupper (fhi.no) og lokale smittevernregler i Ullensaker.

Se vår temaside om koronavirus.

Viktig melding
Ortopedi

Dupuytrens kontraktur Krokfinger / Palmar fibromatose

Dupuytrens kontraktur innebærer at hinnen som omgir musklene i håndflaten forkortes og blir tykkere. Dette utvikler seg over lang tid. For de fleste medfører dette få plager, men for en del kan en eller flere fingre bli permanent bøyde.

Offentlig avtale
Off. egenandel
375,-
Med henvisning betaler du kun offentlig egenandel, tillegg for materiell.
  • Ventetid: Kort ventetid

Dette er en fortykkelse av bindevevshinnen i håndflaten. Over tid kan det føre til at en eller flere fingre blir krokete, og det blir umulig å strekke ut disse fingrene.

Den grunnleggende årsaken til sykdommen er ikke kjent, men man har funnet at arvelige faktorer, etnisitet, kjønn og alder er av betydning. Krokfinger forekommer hyppigere blant folk fra Norden enn fra andre deler av verden. Derav også tilnavnet "vikingfinger".

Tilstanden ses også hyppigere hos personer som i arbeid eller på fritiden belaster håndflatene mye. Det synes også å være økt risiko hos røykere, og personer med diabetes (type 1 eller type 2).

LHL har et bredt tilbud innen ortopedi. Du kan komme til konsultasjon og utredning hos oss i Oslo (Nimi), Bodø, Fredrikstad og på Gardermoen.

Hvis utredning viser at du trenger operasjon gjøres dette på LHL-sykehuset Gardermoen.

På Nimi kan du få tilpasset trening (rehabilitering) etter operasjon.

Symptomer

  • Problemer med å rette ut fingre eller håndflaten.
  • Huden i håndflaten er tykkere enn vanlig.
  • Små kuler under huden i håndflaten.

Behandlingsdetaljer

Operasjon er alternativet dersom tøyninger, injeksjoner eller nålestikk ikke fører fram. Inngrepet foretas i lokalbedøvelse, og det er ikke nødvendig med innleggelse på sykehus. 

Den første tiden etter operasjonen må hånden være gipset. Senere får du tillaget en flat håndskinne til bruk om natten i 3-6 måneder kombinert med instruksjon i aktive øvelser som du utfører om dagen.

Etter en slik operasjon vil håndfunksjonen langt på vei normaliseres, du kan strekke ut hånden og fingrene igjen. Dersom sammentrekningen i hånden var uttalt før legene foretok inngrepet, kan du regne med å få tilbake 50-75% av normal håndfunksjon etterpå.

Risiko

All kirurgi er forbundet med en risiko for komplikasjoner, men risikoen ved håndkirurgi er heldigvis relativt liten. Det er imidlertid viktig at du følger de rådene og restriksjonene du får.

Avhengig av når i sykdomsforløpet man opererer, kan operasjonen være "lett" eller "vanskelig". Det er risiko for skader av spesielt fingernerver fordi disse nervene kan løpe rundt strengdannelsene. Ved første gangs operasjon er det sjelden man får nerveskader. Selv om man ved operasjon har fått rettet fingeren fullt, så kan sykdommen komme tilbake. Dette skjer hos 30-40% av pasienter som opereres.