LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Kneplager kan ha mange årsaker. Knær er store ledd som må tåle mange påkjenninger.

Ansvarlig lege:
Pål J. Husby
  • Ventetid: Hos oss trenger du ikke stå i lang kø for å operere – ventetiden vår er så kort at du kan få gjennomført operasjonen innen 3 uker fra første henvendelse.
  • Varighet: Operasjonen varer i 30 til 90 minutter. Du kan dra hjem samme dag som du opereres.
  • Sykmelding: Du vil være sykmeldt i en uke til tre måneder, avhengig av hva slags jobb du har.

LHL har landets fremste kirurger på kne, og setter alltid pasienten i sentrum. Vi har høy kundetilfredshet og kort ventetid på behandlinger.

Det er viktig med en konsultasjon i forkant av operasjonen, for å avdekke dine forventninger, samt gi informasjon om selve inngrepet. I tillegg går vi gjennom hva du bør gjøre før og etter operasjonen, og hvordan rehabiliteringstiden etter vil være. Gjennom riktig opptrening med spesialister før og etter inngrepet, blir utfallet best mulig og rehabiliteringstiden kortere.

Tilbudet er et samarbeid mellom Nimi og LHL-sykehuset Gardermoen. Operasjon gjøres på sykehuset, mens utredning og rehabilitering (etter operasjon) gjøres på Nimi.

Symptomer

Akutte smerter kommer som regel etter en akutt skade. Belastningsskader har ofte en annen presentasjon, der smerten øker gradvis over tid. Noen sykdommer som knyttes til aldring gir også gradvis økende symptomer. Mange opplever å ha vondt i ro, mens andre plages mer i aktivitet. Ved smerte i ro, har man som regel kommet langt i forløpet. De mest typiske symptomene på kneplager er smerte, stivhet og hevelse. 

Om forløpet

Forberedelser

Du skal ikke bruke betennelsesdempende medisiner to uker før operasjonen, og må møte fastende på operasjonsdagen.

Selve dagen

Operasjonen varer i 30 til 90 minutter, og du må bli værende på oppvåkning 30 minutter etter. Operasjonene blir utført i narkose eller lokalbedøvelse.

Det vil være en eller to kirurger, en anestesilege, en operasjonssykepleier og en anestesisykepleier tilstede under operasjonen.

Etter

Du kan reise hjem samme dag som du opereres, og vil være sykemeldt i en uke og opptil tre måneder. Lengden på sykemeldingen avhenger av hva slags jobb du har.

Vi vil skrive ut en resept på smertestillende medikament til deg, som hentes på apoteket.

Det er viktig å være forberedt på at du vil ha behov for rehabilitering og egentrening etter operasjonen. Dette vil du få veiledning på av en fysioterapeut. Vi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud.

Våre spesialister

Ortopediske kirurger

Pål J. Husby

Pål J. Husby

Klinikksjef kirurgi. Spesialist i ortopedisk kirurgi

Pal.Jeroen.Husby@lhl.no

  • 1997 Cand. Med. Universität Lübeck
  • 2007 Spesialistgodkjenning ortopedi

Avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling, LHL-sykehuset Gardermoen, siden 2017.

Henrik Hofgaard

Henrik Hofgaard

Spesialist i ortopedisk kirurgi

henrik.hofgaard@nimi.no

Han har bred kirurgisk utdannelse fra Moss sykehus, Diakonhjemmets sykehus, Aker sykehus, Sophies Mindes hospital, Ullevål sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus samt fra privat praksis ved Røde kors klinikk, Axess sykehus og spesialistsenter, Cumberland Valley Orthopaedic Associates, USA samt, samt erfaring som klinikksjef og sykehusdirektør. 

Henrik har spesialkompetanse innen protese- og artroskopisk kirurgi.

Stein Morten Sletten

Stein Morten Sletten

Spesialist i ortopedisk kirurgi

stein.morten.sletten@lhl.no

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo 1987. Spesialistutdannelse ved sykehus i Oslo, Akershus og Østfold. Spesialist i generell kirurgi 1996 og i ortopedisk kirurgi 1998.

Omtrent 30 års erfaring innen kirurgi og ortopedi. 4 år ved Waynesboro hospital, Pennsylvania 2004-2008. 10 år ved Ringvoll Klinikken 2008-2018.

Bred kompetanse innen kikkhullskirurgi i skulder, albue, kne og ankel. Spisskompetanse innen skulderkirurgi, inkludert protesekirurgi. Bred erfaring innen protesekirurgi i kne, fot- og håndkirurgi.

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Spesialist i ortopedisk kirurgi

  • 2004: Cand. med. forskerlinjen, Universitetet i Oslo
  • 2009: PhD, Universitetet i Oslo
Jo Andreas Ording

Jo Andreas Ording

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Jo Andreas har medisinsk embetseksamen ved Royal College of Surgeons i Irland, samt 10 års praksis innen kirurgi ved Diakonhjemmets sykehus og Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Jobber fokusert på hofte og kne kirurgi med unikondylære kneproteser som spesialfelt. Han utfører også artroskopiske kneinngrep samt generell ortopedisk dagkirurgi.

Sigmar Jack

Sigmar Jack

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Sigmar har bred ortopedisk utdannelse fra Landspitali universitetssykehus, Reykjavik, Aker universitetssykehus, samt Lovisenberg Diakonale sykehus. Han har i praksis fokusert på artroskopisk kirurgi, skulderkirurgi, protesekirurgi, samt utviklet spesiell kompetanse innen fot- og ankelkirurgi.

Forsket på Gastrocnemius tenotomi og Hallux Valgus.

Christian Hellum

Christian Hellum

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Christian Hellum har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og doktorgrad innen behandling av pasienter med kroniske korsryggsmerter.

Roger Trana

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Roger Trana har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Spinalkirurgisk forening.