LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Smerte i ryggen er noe de fleste av oss vil oppleve igjennom livet. Det er ikke alltid en klar underliggende årsak til disse smertene, men det finnes tiltak som kan redusere smerte og holde deg i aktivitet. I noen tilfeller er operasjon nødvendig.

Ansvarlig lege:
Pål J. Husby
  • Ventetid: Kort ventetid
  • Varighet: Operasjonen varer i 30 til 60 minutter. Du kan dra hjem samme dag som du opereres.
  • Sykmelding: Du vil være sykmeldt i en uke til tre måneder, avhengig av hva slags jobb du har.

Det er viktig med en konsultasjon i forkant av operasjonen, for å avdekke dine forventninger, samt gi informasjon om selve inngrepet. I tillegg går vi gjennom hva du bør gjøre før og etter operasjonen, og hvordan rehabiliteringstiden etter vil være.

Gjennom riktig opptrening med spesialister før og etter inngrepet, blir utfallet best mulig og rehabiliteringstiden kortere.

LHL har et bredt tilbud innen ortopedi. Du kan komme til konsultasjon og utredning hos oss i Oslo (Nimi), Bodø, Fredrikstad og på Gardermoen.

Hvis utredning viser at du trenger operasjon gjøres dette på LHL-sykehuset Gardermoen.

På Nimi kan du få tilpasset trening (rehabilitering) etter operasjon.

Om forløpet

Forberedelser

Du skal ikke bruke betennelsesdempende medisiner to uker før operasjonen, og må møte fastende på operasjonsdagen.

Selve dagen

Operasjonene blir utført i narkose.

Det vil være en eller to kirurger, anestesilege, operasjonssykepleier og anestesisykepleier tilstede under operasjonen.

Operasjonsmetoder inkluderer artroskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi) og åpen kirurgi.

Etter

Vi vil skrive ut en resept på smertestillende medikament til deg, som hentes på apoteket.

Det er viktig å være forberedt på at du vil ha behov for rehabilitering og egentrening etter operasjonen. Dette vil du få veiledning på av en fysioterapeut. Vi har lang erfaring og dokumenterte resultater på vårt rehabiliteringstilbud.

Våre spesialister

Ortopediske kirurger ved LHL-sykehuset Gardermoen og Nimi

Pål J. Husby

Pål J. Husby

Klinikksjef kirurgi. Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Pal.Jeroen.Husby@lhl.no

  • 1997 Cand. Med. Universität Lübeck
  • 2007 Spesialistgodkjenning ortopedi

Avdelingsoverlege ved ortopedisk avdeling, LHL-sykehuset Gardermoen, siden 2017.

Henrik Hofgaard

Henrik Hofgaard

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

henrik.hofgaard@nimi.no

Han har bred kirurgisk utdannelse fra Moss sykehus, Diakonhjemmets sykehus, Aker sykehus, Sophies Mindes hospital, Ullevål sykehus, Lovisenberg diakonale sykehus samt fra privat praksis ved Røde kors klinikk, Axess sykehus og spesialistsenter, Cumberland Valley Orthopaedic Associates, USA samt, samt erfaring som klinikksjef og sykehusdirektør. 

Henrik har spesialkompetanse innen protese- og artroskopisk kirurgi.

Stein Morten Sletten

Stein Morten Sletten

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

stein.morten.sletten@lhl.no

Uteksaminert fra Universitetet i Oslo 1987. Spesialistutdannelse ved sykehus i Oslo, Akershus og Østfold. Spesialist i generell kirurgi 1996 og i ortopedisk kirurgi 1998.

Omtrent 30 års erfaring innen kirurgi og ortopedi. 4 år ved Waynesboro hospital, Pennsylvania 2004-2008. 10 år ved Ringvoll Klinikken 2008-2018.

Bred kompetanse innen kikkhullskirurgi i skulder, albue, kne og ankel. Spisskompetanse innen skulderkirurgi, inkludert protesekirurgi. Bred erfaring innen protesekirurgi i kne, fot- og håndkirurgi.

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Sigurd Erik Hoelsbrekken

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

  • 2004: Cand. med. forskerlinjen, Universitetet i Oslo
  • 2009: PhD, Universitetet i Oslo
Jo Andreas Ording

Jo Andreas Ording

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Jo Andreas har medisinsk embetseksamen ved Royal College of Surgeons i Irland, samt 10 års praksis innen kirurgi ved Diakonhjemmets sykehus og Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Jobber fokusert på hofte og kne kirurgi med unikondylære kneproteser som spesialfelt. Han utfører også artroskopiske kneinngrep samt generell ortopedisk dagkirurgi.

Marc Jacob Strauss

Marc Jacob Strauss

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Nimi

Spesialistutdannelse fra Danmark. Tidligere jobbet på Idrettsklinikken på Århus Sykehus i 2010–2012 samt "clinical fellow" for Professor Lars Engebretsen i 2012–2013.

Jobber som overlege på Oslo universitetssykehus (OUS) på ortopedisk avdeling. Han er også lege på Olympiatoppen og for det norske alpinlandslaget. Har tidligere vært tilknyttet de danske fotballlandslagene U16 og U19.

Spesiell kompetanse innen artroskopisk og idrettsrelatert knekirurgi.

Holder på med doktorgrad (PhD) innen korsbåndskirurgi.
Holdt tallrike foredrag og underviser på internasjonale konferenser samt idretts- og knekirurgiske kurs.

Sigmar Jack

Sigmar Jack

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Sigmar har bred ortopedisk utdannelse fra Landspitali universitetssykehus, Reykjavik, Aker universitetssykehus, samt Lovisenberg Diakonale sykehus.

Han har i praksis fokusert på artroskopisk kirurgi, skulderkirurgi, protesekirurgi, samt utviklet spesiell kompetanse innen fot- og ankelkirurgi.

Forsket på Gastrocnemius tenotomi og Hallux Valgus.

Christian Hellum

Christian Hellum

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Christian Hellum har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Kvalitetsregister for Ryggkirurgi og doktorgrad innen behandling av pasienter med kroniske korsryggsmerter.

Roger Trana

Spesialist i ortopedisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Roger Trana har lang og bred erfaring med ryggkirurgi. Han jobber som overlege ved ryggseksjonen på Oslo Universitets Sykehus (OUS) og utfører ryggkirurgi ved Nimi.

Styremedlem i Norsk Spinalkirurgisk forening.