LHL

Hopp direkte til innhold
Plastikk-kirurgi

Fettransplantasjon til bryst

Når vi rekonstruerer et bryst kan vi bruke fett fra andre deler av kroppen, som låret eller magen.

Prisen inkluderer konsultasjon på poliklinikken, behandling med overnatting på sykehuset, tett oppfølging av kirurg og sykepleier samt to etterkontroller.
Ansvarlig lege:
Ingeborg Rydningen
 • Ventetid: Kort ventetid
 • Varighet: Du er i full narkose mens inngrepet pågår. Hele prosedyren tar rundt en time og er relativt skånsom. De fleste kan reise hjem samme dag.
 • Sykmelding: Hvor lenge du må være sykemeldt avhenger av hva slags arbeid du har, men en til to uker er vanlig.

Fett kan flyttes fra og til ulike steder på kroppen, og brukes til alt fra å jevne ut sammentrekninger eller arr til å bygge opp nye bryst. De fleste av oss har nok fett til å få utført en fettransplantasjon til bryst.

Vi har for øyeblikket ikke avtale med det offentlige for fettransplantasjon til bryst. Det betyr at du må betale for behandlingen selv. Hvis du har helseforsikring som dekker behandlingen kan du kontakte forsikringsselskapet ditt og gi beskjed om at du vil opereres hos oss.

Kort beskrivelse

Når vi bruker fett til å rekonstruere bryst henter vi som regel fett fra magen eller låret. Fettet henter vi ut med en spesiell "nål". Fettet i kroppen vår inneholder endel væske som må fjernes før vi sprøyter fettet inn i brystet for å forme det.

Vanligvis brukes fett som et supplement til silikonprotese. Fettet som sprøytes inn gjør at brystet ser mer naturlig ut.

Hvis du har et lite bryst kan det være aktuelt å bruke kun fett i rekonstruksjonen. Fett kan også benyttes i rent kosmetisk øyemed i stedet for protese for å få større bryst.

Passer for

Det er 18 års aldersgrense for denne behandlingen. Ifølge Pasientrettighetsloven er det tillatt med fettransplantasjon til bryst fra fylte 16 år med samtykke fra foreldre eller foresatte.

Om forløpet

Forberedelser

Hvis du til vanlig bruker vitamintilskudd, tran, omega 3 eller fettsyrekapsler må du informere om dette når du kommer til oss på konsultasjon. Årsaken er at disse vil kunne ha en negativ påvirkning på blodkoagulasjonen og dermed gi større risiko for blødning.

Kompresjonsplagg

Etter operasjonen skal du benytte et kompresjonsplagg som korsett eller bukse. I god tid før operasjonen hjelper vi deg med å ta de nødvendige målene for det kompresjonsplagget du skal ha. Plagget kan du kjøpe hos oss eller hos en bandasjist.

Kompresjonsplagg reduserer den umiddelbare faren for blødning og ansamling av sårvæske (seromer), og bidrar også til et bedre resultat rent kosmetisk.

Medisiner

De aller fleste medisiner kan du ta som du pleier, men enkelte må du unngå i forbindelse med operasjon. Dette gjelder blant annet blodfortynnende medisiner som

Du må faste fra midnatt kvelden før operasjonen. Det betyr ingen mat, drikke, tyggegummi, snus eller annet. Eventuelle medisiner kan du ta som vanlig samme morgen hvis ikke annet er avtalt.

Selve dagen

Du kommer til oss samme dag som du skal opereres. Men det er viktig at du forbereder kroppen i god tid før operasjonen.

Dette må du huske før du drar hjemmefra:

 • Dusj og ta på deg rent tøy.
 • Ikke bruk kremer, bodylotion eller parfyme.
 • Ikke bruk sminke eller neglelakk.
 • Fjern kunstige negler.
 • Ta av smykker og piercing, og legg de igjen hjemme.
 • Ikke barber legger eller underliv (det øker faren for infeksjon). Hvis du har hårvekst i selve området som skal operer kan du klippe det.

Operasjonen

Først henter vi ut overskuddsfett fra fortrinnsvis mage eller lår med en fettsugingskanyle. Deretter går fettet gjennom en prosess hvor vi fjerner all væske, for deretter å sprøyte det tilbake i det kreftopererte brystet.

Ettersom fett ikke har en egen blodsirkulasjon er det avhengig av næring fra omliggende vev. Dette gjør at vi ikke kan flytte for store mengder fett av gangen, og at den kan være nødvendig med flere påfølgende inngrep for å oppnå ønsket resultat. Dette vil kirurgen informere deg nøye om før inngrepet.

Rett etter operasjonen tar vi på deg kompresjonsplagget som du anskaffet i forkant av operasjonen.

Etter

De fleste kan reise hjem samme dag. Du bør ikke kjøre bil og du bør heller ikke være alene hjemme det første døgnet etter inngrepet.

Som regel syr vi igjen med ett sting der vi har hentet ut fett. Vi fester en bandasje over stinget. Tråden vi bruker forsvinner av seg selv etter rundt ti dager.

All kirurgi etterlater arr i varierende grad. Unngå direkte sollys på arret etter at bandasjen er fjernet. Bruk solkrem med høy solfaktor ved opphold i sol.

Hvor arrene etter en operasjon sitter, er avhengig av hvilken vei kirurgen velger å føre inn implantatet. Våre kirurger etterstreber til enhver tid å gjøre arrene så små som mulig.

Smertestillende

Etter operasjonen får du smertestillende tabletter dersom du har vondt. Smerte oppleves svært forskjellig fra person til person, og du vil få medisiner tilpasset ditt behov.

Smertelindring er viktig fordi det hjelper deg med å

 • puste bedre
 • bevege deg mer
 • sove bedre
 • komme deg raskere til hektene
 • holde smertene på et akseptabelt nivå (under 4 på en skala fra 0 til 10).

Kompresjonsbehandling

Kompresjonsplagget som du fikk på deg rett etter operasjonen skal du ha på deg dag og natt de første fire ukene.

Kompresjonsbehandling er viktig for å få et godt resultat, og bidrar spesielt til

 • penere og smalere arr
 • redusert fare for tidlig blødning
 • redusert fare for væskeansamling (serom)

Oppfølging

En ukes tid etter hjemkomsten kommer du til oss for kontroll hos sykepleier. Etter en måned får du en siste og avsluttende kontroll hos lege.

Risiko

All kirurgi er forbundet med en risiko for komplikasjoner som eksempelvis blødning. Men faren for blødning anses å være relativt liten ved fettransplantasjon. Det er imidlertid viktig at du følger de rådene og restriksjonene du får av legen for å redusere risikoen for komplikasjoner mest som mulig.

Våre spesialister

Våre spesialister

Ingeborg Rydningen

Ingeborg Rydningen

Spesialist i plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Arbeidet ved OUS, Rikshospitalet, Sykehuset Innlandet, Hamar og Sykehuset Østfold, Moss.

Arbeidet i LHL siden 2018.

Erfaring innen generell plastikkirurgi, brystrekonstruksjoner og kirurgi i ansikt.

Bruce Williams

Bruce Williams

Overlege. Spesialist i plastikkirurgi

Allmennkirurgisk spesialistutdannelse, med videreutdanning innen estetisk og rekonstruktiv plastikkirurgi fra USA og Sverige.

Han har bred og omfattende erfaring innen både kosmetiske og rekonstruktive inngrep innen plastisk kirurgi.

Jobber som overlege på plastikkirurgisk avdeling på Ahus. Arbeidet i LHL siden 2019.

Yvonne Ramsvik

Yvonne Ramsvik

Spesialsykepleier

I henhold til norsk lov er det ikke tillatt å markedsføre kosmetiske operasjoner med før-og-etter-bilder. Derfor finner du ingen slike bilder på våre nettsider.