LHL-sykehuset Gardermoen

Hopp direkte til innhold

Rekonstruktiv plastikkirurgi, etter brystkreft

Rekonstruksjon av brystet er en viktig del av behandlingen for deg som har hatt brystkreft.

Hvorfor rekonstruksjon?

De fleste som får brystkreft må gjennom en eller annen form for kirurgi for å fjerne kreftsvulsten i brystet. Under operasjonen fjernes hele eller deler av brystet, avhengig av blant annet type kreft, størrelsen på svulsten og eventuell spredning. Resultatet er ofte at brystet får en annen form enn tidligere, og at brystene ikke lenger er like.

Formålet med rekonstruksjon er å skape eller gjenskape brystets naturlige form og størrelse slik det var før operasjonen. Det finnes flere forskjellige metoder for dette, og hvilken metode vi velger kommer an på hvordan den opprinnelige operasjonen ble gjennomført.

Pris avtales separat på grunn av kompleksiteten i prosedyreutvelgelse.

Behandling

Hvis du har fjernet deler av brystet kan vi forme brystet med det resterende brystvevet, eventuelt i kombinasjon med å sette inn en protese. Vi kan også korrigere det andre brystet slik at størrelse og form blir mest mulig lik.

Er hele brystet fjernet kan vi legge inn forskjellige typer implantater eller rekonstruere nytt bryst med bruk av din egen hud, fett og muskellag (vev) fra ryggen, magen eller seteregionen.

Etter selve rekonstruksjonen kan det være nødvendig med flere oppfølgende inngrep og behandlinger, for eksempel rekonstruksjon og tatovering av brystvorte for at brystet skal se så naturlig ut som mulig.

Tidspunktet for når du kan få rekonstruert brystet er avhengig av kreftbehandlingen. Av og til kan det være aktuelt med en midlertidig brystprotese.

Hvis du ikke ønsker rekonstruksjon kan brystprotesen være en permanent løsning.

Rekonstruktiv plastikk-kirurgi, etter brystkreft

Brystvorte rekonstruksjon

Hvis du har rekonstruert bryst som følge av brystkreft kan vi lage en brystvorte på det nye brystet ved hjelp at ditt eget vev. Når den nye brystvorten er på plass tatoverer vi omkretsen slik at det blir mest mulig autentisk.

Prisen inkluderer konsultasjon på poliklinikken, behandling med overnatting på sykehuset, tett oppfølging av kirurg og sykepleier samt to etterkontroller.

Ekspanderprotese

For at brystet skal få tilbake mest mulig av den opprinnelige formen etter brystkreftoperasjonen kan vi legge inn en ekspanderprotese. En ekspanderprotese gjør at brystmuskelen og huden over brystet utvider seg.

Prisen inkluderer konsultasjon på poliklinikken, behandling med overnatting på sykehuset, tett oppfølging av kirurg og sykepleier samt to etterkontroller.

Fri lapp av eget vev (DIEP)

DIEP er den mest avanserte metoden for rekonstruksjon av bryst etter brystkreft. Vi har for øyeblikket ikke avtale med det offentlige for DIEP. Det betyr at du må betale for behandlingen selv. Hvis du har helseforsikring s...

Prisen inkluderer konsultasjon på poliklinikken, behandling med overnatting på sykehuset, tett oppfølging av kirurg og sykepleier samt to etterkontroller.

Fettransplantasjon til bryst

Når vi rekonstruerer et bryst kan vi bruke fett fra andre deler av kroppen, som låret eller magen.

Prisen inkluderer konsultasjon på poliklinikken, behandling med overnatting på sykehuset, tett oppfølging av kirurg og sykepleier samt to etterkontroller.

Stilket lapp

Dersom du har fått strålebehandling for brystkreft og fjernet hele brystet er det vanskelig å legge inn en silikonprotese. Da kan vi rekonstruere brystet ved hjelp av ditt eget vev.

Prisen inkluderer konsultasjon på poliklinikken, behandling med overnatting på sykehuset, tett oppfølging av kirurg og sykepleier samt to etterkontroller.

Permanent silikonprotese

Etter en brystkreftoperasjon kan vi legge inn en silikonprotese slik at brystet får tilbake mest mulig av sin opprinnelige størrelse og form.

Prisen inkluderer konsultasjon på poliklinikken, behandling med overnatting på sykehuset, tett oppfølging av kirurg og sykepleier samt to etterkontroller.