Hopp direkte til innhold

Pasientoppfølging

Hva skjer før, under og etter operasjonen? En slankeoperasjon krever gode forberedelser og tett oppfølging, både fra din og helsepersonellets side. For oss er det viktig at du føler deg trygg og ivaretatt allerede fra første konsultasjon, men vi vil også følge deg opp etter operasjonen.

Dersom det blir avgjort at du skal gjennomføre en slankeoperasjon, vil du få detaljert informasjon, tips og hjelp til å planlegge det meste. Her er noen utdrag fra punkter det kan være verdt å merke seg. 

Før operasjonen

Vi vet at god oppfølging før og etter operasjonen er viktig for et godt resultat. Allerede ved forundersøkelsen møter du derfor det tverrfaglige teamet som skal følge deg før, under og etter operasjonen. Teamet består av kirurg, sykepleier, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og psykolog. De gir deg råd om hvilke forberedelser som er nødvendige i ukene før operasjonen. Du må blant annet endre kostholdet slik at vekten går ned og leveren blir mindre, dette er for å unngå komplikasjoner under operasjonen. Det er viktig at du får i deg tilstrekkelig med væske og starter lett mosjonering, for eksempel gå- og sykkelturer. Dersom du røyker, bør du stoppe 4–8 uker før operasjonen. Enkelte medisiner må du ta en pause fra.

På operasjonsdagen

Du legges inn til dagen etter operasjonen er gjennomført. Etter operasjon vil du ha enerom og få tett oppfølging fra sykepleier, kirurg, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.

Vi har eget kjøkken og du vil få spesialtilpasset kost satt sammen av vår klinisk ernæringsfysiolog.

Du har anledning til å leie deg inn på hotellet – i samme bygg som klinikken – i dagene etter operasjon, hvis du ønsker å bli noen ekstra dager før du drar hjem.

Pårørende har også mulighet til å leie et rom på klinikkens hotell.

Det er vanlig å få 4 uker sykemelding, men de aller fleste kan leve som normalt etter 7-10 dager.

Etter operasjonen

I timene etter operasjonen vil du bli overvåket nøye på en egen avdeling før du deretter blir overført til enerommet. Her vil pårørende ha mulighet til å være sammen med deg.

Forsiktig aktivitet og diverse rutiner vil bli satt i gang raskt for å hjelpe blodsirkulasjonen og redusere risikoen for komplikasjoner. Deretter er det viktig å både lage og følge gode rutiner for matinntak og mosjon.

Oppfølging

En uke: En uke etter operasjonen vil du bli oppringt av sykepleier for generell oppfølging. Husk at du alltid kan ringe oss hvis du skulle ha spørsmål eller trenger hjelp og veiledning etter operasjonen. 

Seks uker: Etter seks uker tar klinisk ernæringsfysiolog kontakt med deg, for å veilede deg med det nye kostholdet. Her vil vi gå igjennom blodprøvesvarene dine eller du kan få tatt blodprøvene hos oss. 

Seks måneder: Seks måneder etter operasjonen er det kontroll med klinisk ernæringsfysiolog.

Ett år: Etter ett år er det en kontroll som innebærer individuell samtale med klinisk ernæringsfysiolog og gruppeundervisning. Du har nå gjennomgått store forandringer, og i denne fasen er det gjerne nyttig å møte andre som har gjennomgått en operasjon.

Kontakt oss

Klinikk for overvektskirurgi:  922 45 280

E-post:

Adresse: Ragnar Strøms veg 10, 2067 Jessheim. Reise hit

Postadresse: Postboks 103 Jessheimbyen, 2051 Jessheim