LHL

Hopp direkte til innhold

Gastric sleeve gjennomføres for å gjøre det enklere å gå ned i vekt, fordi en liten magesekk betyr at du må spise små og hyppige måltider. Da blir du fortere mett og mindre sulten.

Pris
98 000,-
Første konsultasjon
Gratis
Inkluderer forundersøkelser, operasjon med innleggelse, og ett års oppfølging fra tverrfaglig team.
Ansvarlig lege:
Peter Funch-Jensen
  • Ventetid: Kort ventetid på første konsultasjon. Det er ingen ventetid på operasjon, men det går i gjennomsnitt 6-8 uker mellom første konsultasjon og operasjon. Denne tiden brukes til forberedelser som vektreduksjon og optimalisering av medisinske sykdommer.
  • Varighet: Selve operasjonen tar rundt 45 minutter. Du møter til operasjon samme morgen, og du reiser hjem etter lunsj dagen etter.
  • Sykmelding: Alle får sykemelding inntil 6 uker. Du trenger tid og ro til å få i deg næring etter operasjonen. I tillegg er det enkelte restriksjoner på aktivitet de første ukene.

Hos oss får du tett oppfølging av leger, ernæringsfysiologer og sykepleiere før, under og etter operasjon. LHL-sykehuset Gardermoen er Norges nyeste og mest tilgjengelige sykehus. Vi har erfarne kirurger, eget pasienthotell og har høy pasienttilfredshet.

Symptomer

En slankeoperasjon kan være et alternativ for dem som gjentatte ganger har forsøkt å gå ned i vekt ved hjelp av diett og mosjon. Når man lider av fedme frigjøres det nesten ingen metthetshormoner etter et måltid, og man føler seg konstant sulten. Det er denne ubalansen som "nullstilles" etter en slankeoperasjon.

De fleste som opereres har en eller flere sykdommer eller skader, for eksempel diabetes, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, slitasje i ledd, søvnapné og/eller fertilitetsproblemer. Disse plagene kan reduseres eller kureres fullstendig. En slankeoperasjon kan gi stor helsegevinst i form av bedret livskvalitet og forebygging av potensielt livstruende tilstander.

Kort beskrivelse

Ved første konsultasjon møter du en kirurg, ernæringsfysiolog og sykepleier som snakker med deg om hva en slankeoperasjon innebærer. Før konsultasjonen kontrolleres vekt, midjemål og blodtrykk. Dersom du og kirurgen kommer frem til at en operasjon passer for deg, kan dere avtale operasjonsdato. Da tar vi i tillegg EKG og blodprøver før du reiser hjem.

Pasienter som etter første konsultasjon vurderer slankeoperasjon, vil gjennomgå en tverrfaglig forundersøkelse.

Forundersøkelsen er kostnadsfri for pasienten uavhengig av om du ønsker å gjennomføre en slankeoperasjon eller ikke.

Passer for

Kriteriene for å bli vurdert for slankeoperasjon er: 

  • BMI over 30.
  • Fedmerelatert følgesykdom som høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, søvnapné, leddsmerter.
  • Tungtveiende medisinske årsaker ut i fra en helhetsvurdering av helsesituasjonen, for eksempel diabetes.

Passer ikke for

Personer med spiseforstyrrelse, enkelte psykiske lidelser, rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller sykdommer som innebærer vesentlig større risiko. Du kan heller ikke være under 18 år.

Behandlingsdetaljer

Ved denne operasjonen fjernes ca. 75 prosent av magesekken uten at tarmene kobles om. Den resterende magesekken vil ha form som et smalt rør og begrenser mengden mat du kan spise. Metthetsfølelsen vil komme tidligere, og når man fjerner en stor del av magesekken som produserer sulthormonet "ghrelin", blir også den generelle sultfølelsen redusert. Ettersom tarmene ikke kobles om, vil maten du spiser passere gjennom mage-tarm-kanalen på den vanlige måten.

illustrasjon av gastrisk sleeve

Det er svært individuelt hvor fort du går ned i vekt, og det avhenger av egeninnsatsen din når det gjelder matvaner og mosjon. Et gjennomsnittlig vekttap på 0,5 – 2 kilo i uken er et bra og realistisk mål.

Statistikk viser at man ved gastric bypass og gastric sleeve oppnår et gjennomsnittlig vekttap på 80 prosent av overvekten.

Følger du retningslinjene for kostholdssammensetning og utfører regelmessig mosjon, har du god mulighet for å oppnå varig vekttap. Statistisk sett er operasjon det tiltaket som gir best langtidsresultat.

En operasjon krever høy grad av egeninnsats for å oppnå ønsket resultat.

Om forløpet

Forberedelser

God oppfølging før og etter operasjonen er viktig for et godt resultat. Allerede ved forundersøkelsen møter du derfor det tverrfaglige teamet som skal følge deg før, under og etter operasjonen. Teamet består av kirurg, sykepleier og klinisk ernæringsfysiolog. De gir deg råd om hvilke forberedelser som er nødvendige i ukene før operasjonen.

Det er viktig å starte livsstilsendringen allerede før operasjonen. Spis sunt og beveg deg. Forbered deg mentalt på å endre matvaner, og gjør praktiske forberedelser som innkjøp av tilpasset mat, medisiner og vitaminer.

Du må blant annet endre kostholdet slik at vekten går ned og leveren blir mindre, dette er for å unngå komplikasjoner under operasjonen. De fleste anbefales 5-10 prosent vektreduksjon. Dette er for å slanke leveren og optimalisere forholdene før operasjonen.

Det er viktig at du får i deg tilstrekkelig med væske og starter lett mosjonering, for eksempel gå- og sykkelturer. Enkelte medisiner må du ta en pause fra.

Vi anbefaler at du unngår røyk og snus i 4-8 uker før operasjon. Dette er for å optimalisere blod- og oksygenforsyningen til vevet. For å skåne mage-tarmslimhinnen anbefaler vi at du avstår fra alkohol minst 4 uker før operasjon.

Selve dagen

På operasjonsdagen vil du bli tatt imot av en sykepleier som gjør deg klar til operasjon. Du kan gjerne ha med en pårørende eller venn som kan være hos deg før og etter operasjonen.

Det er vanlig å kjenne seg litt svimmel og øm i magen. Narkosen kan gjøre at du blir kvalm det første døgnet. Det blir satt inn luft i magen under operasjonen, derfor kjenner mange luftsmerter de første dagene.

I timene etter operasjonen vil du bli overvåket nøye på en egen avdeling hvor pårørende dessverre ikke kan oppholde seg. Forsiktig aktivitet og diverse rutiner vil bli satt i gang raskt for å hjelpe blodsirkulasjonen og redusere risikoen for komplikasjoner. Deretter er det viktig å både lage og følge gode rutiner for matinntak og mosjon.

Vi ønsker at du er ute av senga og går noen skritt allerede to timer etter operasjonen, deretter vil vi at du beveger deg regelmessig under sykehusoppholdet.

Etter operasjonen får du smertestillende etter behov, og du får resept på tabletter du skal ta hjemme.

Etter

Du kan gjøre de fleste dagligdagse aktiviteter når du kommer hjem. Hardere trening som aerobic og styrketrening må du vente med til det har gått 3-6 uker.

Vi anbefaler at du unngår røyk og snus i 8 uker etter operasjonen. Dette er for å optimalisere blod- og oksygenforsyningen til vevet. For å skåne mage-tarmslimhinnen anbefaler vi at du avstår fra alkohol minst 3 måneder etter operasjon.

Gjennom de første fire ukene etter operasjonen går du gradvis over fra flytende næring til mat med vanlig konsistens. Etter én måned kan du spise vanlig mat igjen.

Siden magesekken er mye mindre må du spise flere små måltider per dag. Fire hovedmåltider og to mellommåltider er en god fordeling. Du skal bruke god tid på måltidene, og drikke kun før og etter maten. Siden du inntar mindre mengder mat enn før er det viktig at du spiser sunn, næringsrik mat – og unngår mye sukker og fett.

Etter operasjonen må du ta vitamintilskudd. Årsaken er at du spiser mindre mat enn tidligere, og det blir vanskeligere å dekke ditt totale vitaminbehov gjennom kosten.

Rundt 40 prosent av overvektsopererte får behov for å fjerne overflødig hud. Det kan dekkes av det offentlige etter visse kriterier.

Oppfølging

Etter operasjonen vil du ha tett kontakt med teamet fram til første kontroll, som er på klinikken etter seks uker. Vi tilpasser deretter oppfølgingen til de behov du har underveis, og det første året er inkludert i operasjonsprisen.

Det videre opplegget bør vare i opp til fem år, og vi legger en god plan sammen med deg for hvordan dette skal være.

Risiko

Komplikasjoner som kan oppstå på kort sikt er blødning, blodpropp, infeksjon og lekkasje. Vi gjør mange tiltak for å unngå at dette oppstår og har gode rutiner for rask behandling.

Som med all annen kirurgi, vil det være en viss risiko for komplikasjoner. Det er svært sjelden at en person dør etter en slankeoperasjon. Risikoen er lavere enn 0,1 prosent.

Noen opplever magesmerter eller kvalme i forbindelse med måltider. Derfor er det viktig å spise små, regelmessige måltider, og å bruke god tid ved matbordet. Spis næringsrik mat og ta vitamintilskudd for å unngå avmagring og vitaminmangel.

Du kan oppleve å miste mer hår enn normalt og at neglene blir mer skjøre – dette er fordi kroppen prioriterer å tilføre næring til de livsviktige organene når du går ned i vekt.

En slankeoperasjon øker også risikoen for brokk/tarmslyng, magesår og galle- og nyresteinssykdom.

Våre spesialister

Våre spesialister - slankeoperasjonsteamet

Peter Funch-Jensen

Peter Funch-Jensen

Professor og spesialist i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi

Peter Funch-Jensen er professor ved Aarhus Universitet i Danmark, og en av pionerene innen kikkhullskirurgi i Danmark. Han er en av Nordens ledende og mest rutinerte overvektskirurger, og har gjennomført mer enn 4000 slankeoperasjoner. Peter Funch-Jensen har undervist på en rekke slankeoperasjonskurs verden over, og har foretatt demonstrasjonsoperasjoner i mange land i Europa, Midtøsten og Canada.

Arne-Jan Petersen

Arne-Jan Petersen

Overlege. Spesialist i anestesi

LHL-sykehuset Gardermoen

Arbeidet ved Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Ansatt i LHL som overlege siden 2012.

Bred erfaring med svært komplisert anestesi.

Per Halvorsen

Per Halvorsen

Overlege. Spesialist i anestesi

LHL-sykehuset Gardermoen

Arbeidet ved Ullevål sykehus, A-hus og Nordland sentralsykehus. Ansatt i LHL som overlege siden 1998.

Bred erfaring med svært komplisert anestesi.

Torgrímur Sigfússon

Torgrímur Sigfússon

Spesialist i klinisk psykologi

LHL-sykehuset Gardermoen

B.A. i psykologi fra Islands Universitet, videreutdanning i helsepsykologi og Cand. Psych. grad fra Københavns Universitet i 1997. Senere toårig videreutdanning i gruppeterapi fra IAP (Institutt for Aktiv Psykoterapi). Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområde klinisk voksenpsykologi, i 2007 fra Norge. Flere års erfaring som psykoterapeut på spesialisthelsetjenestenivå. Fra 2011 jobbet med rehabilitering av hjertepasienter ved LHL-klinikken Feiring, nå LHL-sykehuset Gardermoen.

Robin Gaupset

Robin Gaupset

Spesialist i generell og gastroenterologisk kirurgi

LHL-sykehuset Gardermoen

Dr. Robin Gaupset har sin medisinske embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1992 og er godkjent spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Gaupset er overlege ved Akershus universitetssykehus, og har tidligere jobbet ved Sykehuset i Namsos, St Olavs hospital, Aker universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø og i Volvat.

Gaupset har bred erfaring med kreftkirurgi (flere hundre prosedyrer), fedmekirurgi (nesten 2000 prosedyrer) og generell kirurgi. Han har en sentral rolle i flere kurs rettet mot spesialister og utdanningskandidater i Norge. Gaupset er fagansvarlig for gastroenterologisk kirurgi ved LHL.

Gro Wuttudal Kjøren

Sykepleier

LHL-sykehuset Gardermoen

Gro Wuttudal Kjøren har vært ansatt i LHL siden 2001. Har vært med siden oppstart av overvektskirurgi fra januar 2017.

Mari Rasmussen

Sykepleier

LHL-sykehuset Gardermoen

Mari Rasmussen har vært ansatt i LHL siden 2012. Har vært med siden oppstart av overvektskirurgi fra januar 2017.

Anne Marie Bjørnereim

Sykepleier

LHL-sykehuset Gardermoen

Anne Marie Bjørnereim har vært ansatt i LHL siden 2001. Har vært med siden oppstart av overvektskirurgi fra januar 2017.