LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Getty Images

BMI-en din er avgjørende for hvorvidt du kan bli slankeoperert. Peter Funch-Jensen, professor og spesialist i kirurgi og kirurgisk gastroenterologi, forklarer nærmere hvilke kriterier som legges til grunn.

Nasjonale føringer regulerer hvem som kan få utført slankeoperasjon i Norge. Hovedkriteriet er at du må lide av fedme.

- Vi kaller det for fedme når man har BMI på over 30. Så er det grad én, to og tre over der, avhengig av hvor høyt over 30 man ligger. Grad én vil si en BMI mellom 30 og 35, grad to mellom 35 og 40 – og grad tre, en BMI på over 40, forklarer Funch-Jensen.

Følgesykdommer til fedme

Har pasienten sykdommer relatert til fedmen, kan vi tilby slankeoperasjon til personer med BMI fra 30 og oppover.

Så høy BMI må du ha for å få operasjon