LHL

Hopp direkte til innhold

Diabetes type 2-eksplosjon i Norge - dette er hovedårsaken

Er du overvektig, har du betydelig økt risiko for å utvikle diabetes type 2. Her er symptomene du skal være obs på.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) satt i 2012 opp ni mål for å redusere omfanget av ikke-smittsomme sykdommer. De har lykkes med nesten alle. Unntaket er målet om å bremse økningen av diabetes type 2 og fedme.

I Norge har det ifølge Folkehelserapporten fra november 2017, vært en kraftig, bekymringsverdig økning i antallet nordmenn som lider av overvekt og fedme.

Snikende symptomer på diabetes

Mange går lenge med ubehandlet sykdom fordi symptomene kan være diffuse. Her er de vanligste:

 • Følelse av å være uopplagt og sliten
 • Økt søvnbehov
 • Nedstemthet
 • Hyppig vannlating
 • Hyppigere infeksjoner
 • Økt tørste

Ubehandlet kan diabetes type 2 føre til alvorlige helseproblemer som:

 • Nyresvikt
 • Delvis synstap eller blindhet
 • Fotsår
 • Hjerte- og karsykdommer; dødeligheten av kardiovaskulære sykdommer er 75 % høyere ved diabetes type 2, med en forkorting av forventet levetid på 5 - 10 år

Slankeoperasjon kan være løsningen

- Endring av levevanene er det første som bør prioriteres for personer som får påvist diabetes type 2. Minimum 30 minutter fysisk aktivitet, kosthold i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og å komme ned i normalvekt, er det viktigste i kampen mot diabetes type 2, forteller Hanne Løvdal Gulseth, lege og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Peter Funch-Jensen, professor og spesialist i kirurgisk gastroenterologi i LHL, støtter Gulseths anbefalinger. Funch-Jensen er blant Europas ledende overvektskirurger og har i løpet av sin karriere gjennomført mer enn 4000 slankeoperasjoner. Mange av disse pasientene har fått alvorlige følgesykdommer av fedmen, som diabetes type 2.

- Fedmekirurgi er virkelig velegnet hos overvektige diabetespasienter. Mellom 80 og 90 % slutter helt med diabetesmedisiner etter slankeoperasjon, forteller han.

 

Bestill gratis rådgivning om slankeoperasjon

Ikke oppgi dine sykdoms- eller helseopplysninger i skjemaet. Slike detaljer drøftes under konsultasjon.

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at mine persondata kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.

Kilde

 • Folkehelseinstituttet
 • Tidsskrift for Den norske legeforening