Hopp direkte til innhold
Foto: Getty Images

Diabetes type 2-eksplosjon i Norge - dette er hovedårsaken

Er du overvektig, har du betydelig økt risiko for å utvikle diabetes type 2. Her er symptomene du skal være obs på.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) satt i 2012 opp ni mål for å redusere omfanget av ikke-smittsomme sykdommer. De har lykkes med nesten alle. Unntaket er målet om å bremse økningen av diabetes type 2 og fedme.

I Norge har det ifølge Folkehelserapporten fra november 2017, vært en kraftig, bekymringsverdig økning i antallet nordmenn som lider av overvekt og fedme.

Snikende symptomer på diabetes

Mange går lenge med ubehandlet sykdom fordi symptomene kan være diffuse. Her er de vanligste:

 • Følelse av å være uopplagt og sliten
 • Økt søvnbehov
 • Nedstemthet
 • Hyppig vannlating
 • Hyppigere infeksjoner
 • Økt tørste

Ubehandlet kan diabetes type 2 føre til alvorlige helseproblemer som:

 • Nyresvikt
 • Delvis synstap eller blindhet
 • Fotsår
 • Hjerte- og karsykdommer; dødeligheten av kardiovaskulære sykdommer er 75 % høyere ved diabetes type 2, med en forkorting av forventet levetid på 5 - 10 år

Slankeoperasjon kan være løsningen

Endring av levevanene er det første som bør prioriteres for personer som får påvist diabetes type 2. Minimum 30 minutter fysisk aktivitet, kosthold i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger og å komme ned i normalvekt, er det viktigste i kampen mot diabetes type 2, forteller Hanne Løvdal Gulseth, lege og forsker ved Folkehelseinstituttet.

Peter Funch-Jensen, professor og spesialist i kirurgisk gastroenterologi i LHL, støtter Gulseths anbefalinger. Funch-Jensen er blant Europas ledende overvektskirurger og har i løpet av sin karriere gjennomført mer enn 4000 slankeoperasjoner. Mange av disse pasientene har fått alvorlige følgesykdommer av fedmen, som diabetes type 2.

Fedmekirurgi er virkelig velegnet hos overvektige diabetespasienter. Mellom 80 og 90 % slutter helt med diabetesmedisiner etter slankeoperasjon, forteller han.

 

Bestill gratis rådgivning om slankeoperasjon

Ikke oppgi dine sykdoms- eller helseopplysninger i skjemaet. Slike detaljer drøftes under konsultasjon.

Ved å fylle ut og sende inn skjema gir jeg samtykke til at mine persondata kan sendes via denne sikre (krypterte) løsningen.

Sted:

LHL-sykehuset Gardermoen

Gastric sleeve Pris

kr 98 000,-

Prisen inkluderer forundersøkelser, operasjon med innleggelse, og ett års oppfølging av tverrfaglig team bestående av erfarne leger, ernæringsfysiologer og sykepleiere.

Sted:

LHL-sykehuset Gardermoen

Gastric Bypass Pris

kr 118 000,-

Inkluderer forundersøkelser, operasjon med innleggelse, og ett års oppfølging fra tverrfaglig team.

Kilde

 • Folkehelseinstituttet
 • Tidsskrift for Den norske legeforening