LHL

Hopp direkte til innhold

Gå ned i vekt og reduser hjerterytmeforstyrrelser

Er du overvektig kan vektreduksjon forbedre hjerterytmekontrollen og redusere hjerteflimmer.

Forskere ved Universitetet i Adelaide har undersøkt hva som skjer når overvektige med hjerteflimmer går ned i vekt. Slik kan undersøkelsen oppsummeres:

Et varig vekttap, gjennom et målrettet vektreduksjonsprogram med kosthold og fysisk aktivitet, kan forbedre hjerterytmekontrollen og symptomer blant overvektige med hjerteflimmer (1).

Her er noen av de viktigste funnene:

  • Det hjelper å delta på vektklinikk. Omtrent 1/3 av deltagerne i studien gikk ned mer enn 10 prosent av kroppsvekten på ett år, og av disse klarte 2/3 å vedlikeholde vekttapet. Nøkkelfaktoren her var å delta på en dedikert vektklinikk med lege.

  • Et lite vekttap er bedre enn ingenting. Selv et vekttap på mellom 3 til 9 prosent viste seg å redusere varigheten og alvorligheten av symptomer på rytmeforstyrrelser. I tillegg ga vektnedgangen generelt økt velvære.

  • Noen ble helt symptomfrie. 45 prosent av dem som gikk ned mer enn 10 prosent av vekta, og 22 prosent av de som gikk ned 3-9 prosent, ble symptomfrie etter rundt 4 år.

  • Store bonusfordeler. De som gikk ned mer enn 10 prosent i vekt oppnådde bedre blodtrykksreduksjon, kolesterolverdier og blodsukkerkontroll. Vekttapet så også ut til å gi bedre strukturelle endringer av hjertemuskelen og mindre søvnapné (som også er en risikofaktor for hjerteflimmer).

  • Varig vekttap er best. Vekttap hadde altså en «dose-avhengig» effekt på hjerteflimmer på lang sikt. Store vektsvingninger dempet effekten.

Studien ble utført i Australia med menn og kvinner i 60-årene og en gjennomsnittlig BMI på 33.

Vårt tilbud til deg som vil ned i vekt

Det er en direkte sammenheng mellom fedme (BMI på over 30) og hjerteflimmer. I tillegg kan fedme føre til høyt blodtrykk og diabetes – som igjen øker risikoen for hjerteflimmer ytterligere. LHL har flere tilbud til deg som er i risikosonen:

VIKTIG: Merk at pasienter med permanent hjerteflimmer, nylig hjerteinfarkt eller hjerteoperasjon, betydelig hjerteklaffsykdom, aktiv kreft, auto-immune eller inflammatoriske sykdommer, alvorlig nyre- eller leversvikt, ikke deltok i studien. Effekten er derfor kanskje ikke den samme for alle pasientgrupper.